Cómo se dice "dicséretre méltó" en inglés

HU

"dicséretre méltó" en inglés

HU dicséretre méltó
volume_up
{adjetivo}

dicséretre méltó (también: kifogástalan, dicséretes, dicső)
I think thats a laudable attitude, sir.
Ez a dicséretre méltó kezdeményezés azonban nemcsak a pedofilok, gyilkosok és fegyveres rablók ellen irányul.
However, this laudable initiative does not just target paedophiles, murderers and armed robbers.
Az elmúlt két év során Horvátország dicséretre méltó haladást ért el a közösségi jog legtöbb területén.
Over the last two years Croatia has made laudable progress in most of the areas covered by Community law.
dicséretre méltó (también: dicséretes)
Ez a kezdeményezés kétségkívül dicséretre méltó és támogatom azt.
Undoubtedly, this initiative is praiseworthy and I support it.
De mindegy: a dicséretre méltó dicsérete a legnagyobb jutalom.
But nay: the praise of the praiseworthy is above all rewards.
A Bizottságnak a stratégia kidolgozására irányuló, dicséretre méltó munkája dacára engem meglep annak naivitása.
Despite the Commission's praiseworthy work on drawing up the strategy, it amazes me with its naivety.
dicséretre méltó (también: megbízható, elismerésre méltó, szavahihető)
Gratulálok az előadónak az igen dicséretre méltó jelentésért.
I congratulate the rapporteur on a very creditable report.
dicséretre méltó (también: becsületes, tisztességes, előkelő, dicséretes)
volume_up
honourable {adj.} [GB]
Mindent egybevetve, dicséretre méltó egyezségre jutottunk a Tanáccsal folytatott megbeszéléseink során.
All in all I think we reached an honourable compromise in our discussions with the Council.

Traducciones similares para dicséretre méltó en inglés

méltó adjetivo
English

Ejemplos de uso para "dicséretre méltó" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianAz ötlet dicséretre méltó volt, ám a reagálás ismét nem a várt szerint alakult.
It had been a good idea, but once again the reaction was not as expected.
HungarianEz dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására.
This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
HungarianAz Európai Unió által Haitinek felajánlott 1,2 milliárd EUR azonban dicséretre méltó.
The allocation by the European Union of EUR 1.2 billion for aid to Haiti is worthy of praise.
HungarianTermészetesen dicséretre méltó, hogy az ombudsman kiadja a bevált igazgatási gyakorlat listáját.
It is of course commendable that the Ombudsman publishes a list of best administrative practices.
HungarianVan ennek kapcsán néhány dicséretre méltó, jó dolog.
There are a few good things about this which should be commended.
HungarianDicséretre méltó ezért a jelentés javaslata, miszerint a médiajogot és a versenyjogot össze kellene kapcsolni.
So the report's suggestion of linking media law and competition law is therefore to be commended.
HungarianDicséretre méltó, hogy az Európai Unió megértette, hogy ezzel a sajátos fenyegetéssel muszáj foglalkozni.
It is most welcome that the European Union understands the need to shift the focus to the specific threat.
HungarianSzámomra ez valami olyat jelent, ami dicséretre méltó.
For me personally, it is something worthy of applause.
HungarianA megfontoltságod dicséretre méltó, fiam mondta.
'Your prudence becomes you, young man,' he agreed.
HungarianGratulálok a svéd elnökségnek az elmúlt hat hónap során végzett dicséretre méltó irányításhoz.
(ES) Mr President, I congratulate the Swedish Presidency on its commendable leadership over the last six months.
HungarianJanukovics elnök kormánya számos dicséretre méltó fontos reformot hajtott végre az elmúlt hónapokban.
President Yanukovych's government has undertaken a number of important economic reforms in recent months, which should be commended.
HungarianMásodszor - amint a jelentés dicséretre méltó módon kihangsúlyozza - az éghajlatváltozást kiemelt prioritásként kell kezelni a stratégiában.
Secondly, as the report laudably stresses, climate change must be a top priority in the strategy.
HungarianÚgy gondolom, hogy dicséretre méltó munkát végeznek, és az értékeink legjavát, az emberiség értékeinek legjavát képviselik.
I think that the work they are doing is commendable and they represent the best of our values, the best of humanity's values.
HungarianA legutóbbi bizottsági jelentés kiemeli, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számos területen fejlődést ért el és ez dicséretre méltó.
The last Commission report points out that FYROM has achieved progress in many areas, and this is commendable.
HungarianDicséretre méltó a tapintata, méltóságos uram mosolyodott el a királynő , de sosem találom zavarónak becsületes emberek közelségét.
' 'Your delicacy is exquisite, Milord,' she told him, 'but I'm not all that much distressed by the presence of honest men.'
HungarianEz dicséretre méltó.
HungarianA jelentés dicséretre méltó.
HungarianEz a jelentés dicséretre méltó.
HungarianMindez dícséretre méltó.
HungarianDicséretre méltó az a kezdeményezés, mely a fiatalok közötti megbékélést és kölcsönös megértést a sporton keresztül kívánja elősegíteni.
The promotion of reconciliation and mutual understanding amongst young people through the medium of sport is an initiative which should be lauded.