Cómo se dice "emberi" en inglés

HU

"emberi" en inglés

EN

HU emberi
volume_up
{adjetivo}

emberi
volume_up
human {adj.}
Felmentem a lépcsőn, emberi léptekkel, hogy testemet emberi súlyúnak érezhessem.
I went up the staircase, letting my body find its human weight and human tread.
Az emberi jogokért küzdünk, és az emberi jogokat Guantánamóban megsértik.
We are fighting for human rights and these human rights are being violated in Guantánamo.
De az emberi test közel sem olyan bonyolult organizmus, mint az emberi társadalom.
But the human body is nowhere near as complex an organism as human society.

Ejemplos de uso para "emberi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianDe hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok.
And so were also James and John, the sons of Zebedee, who were Simon's partners.
HungarianRowan tudni akarta, hogy a kreatúra képes-e megtermékenyíteni emberi nőket vagy őt.
Rowan said she wanted to know if the creature could mate with humans or with her.
HungarianA Boszorkánymesternek vannak olyan szolgái, akik képesek emberi alakot ölteni.
The Warlock Lord has creatures in his service who assume the appearance of humans.
HungarianElvégre a királyi család tagjai, mégiscsak megérdemlik az emberi bánásmódot.
They're still members of the royal family, and certain courtesies are involved.'
HungarianA saját emberi hibáimmal, próbáltam jobb lenni mindenben, amit kipróbáltam.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
HungarianVégtelen gonoszságról, mely uralja az erdőket, és az emberi világ gonosz erőit.
A thing of evil that roams the forests and the dark bowers of man's domain..
HungarianMaga ellenben még valószínűtlenebb dolgot látott; egy emberi alak lett volna?
What he thought he saw beyond it was even more unlikely; the figure of a man?
HungarianHűségesnek kel maradnunk a demokratikus és emberi fogadtatás európai hagyományához.
We must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
HungarianMielőtt elértem volna, rándult néhányat, majd lassan emberi alakot öltött.
He was still gasping, though, and his robes were marred from lying in the dirt.
HungarianEmberi környezeteddel áprilist járathatsz, de Isten ellen nem nyerhetsz csatát!
If you stir up the old rites, the Protestants will have us with the blood on our hands.
HungarianEz volt az egyetlen emberi megnyilvánulás, amit a svájciak megengedtek maguknak.
That was the only humanity the Swiss Guards were allowed to demonstrate.
HungarianA szabadpiac szempontjai mindig fontosabbak, mint az emberi szempontok.
Consideration for the free market always wins over consideration for the people.
HungarianSaját nyelvet fejlesztettek ki, noha később visszatértek az emberi nyelvhez.
They developed their own language, though they later reverted to the language of Man.
HungarianSzámunkra az emberi jogok az emberek védelmét jelentik, nem valamiféle szemfényvesztést.
For us they are about defending the rights of people, not exercises in hypocrisy.
HungarianMiért ne szítanánk fel a gonosz lángját, hogy elemésszen minden emberi civilizációt?
Why not make a blaze of evil to consume all the civilizations of the earth?
HungarianEhhez nincs köze senkinek, sem az emberi, sem az isteni igazságszolgáltatásnak.
It is no one's affair but mine; man's justice and God's justice have nothing to do in it.
HungarianAz ügyész egy műanyag szék mögött lapult, lepergett róla minden emberi tartás.
The prosecutor was hiding beneath a plastic chair, shivering her well-educated butt off.
HungarianEgyikünk minden bizonnyal nem emberi lény felelte Vanye , de azt állítja, hogy nem qujal.
One of us may not be, he acknowledged, but she avows at least she is not qujal.
HungarianA fel-felcsapó sikolyt szörnyűséges, nem emberi üvöltés szakította félbe.
This scream, spiraling up and up, was suddenly cut off by a terrible, inhuman howl.
HungarianA földeken teljes volt a csend se emberi hangok, se au tó zúgás, se traktordübörgés.
The fields were silent-no voices, no tractor engines, no cars on the road.