Cómo se dice "fa" en inglés

HU

"fa" en inglés

volume_up
fa {sustantivo}
volume_up
fa- {adj.}

HU fa
volume_up
{sustantivo}

volume_up
lumber {sustantivo}
fa (también: erdő, gerenda, épületfa, faanyag)
volume_up
timber {sustantivo}
Fontosak ezek a megállapodások: ezek révén biztosíthatjuk a fa nyomon követhetőségét.
These agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
Az illegális fa elárasztja az EU-t, és ez már önmagában teljesen abszurd.
Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Nincs előírás a fa legális eredetének igazolására vonatkozóan.
There is no standard for certifying the legality of timber.
fa (también: munkapad, keresztfa, tartó, támfa)
volume_up
tree {sustantivo}
Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.
Even so every good tree bringeth forth good fruit, and the evil tree bringeth forth evil fruit.
Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can an evil tree bring forth good fruit.
A nőstényhez bújva, egymásba csimpaszkodva ücsörögtek egy fa tetején.
Sheelah and Ipan clutched each other, high in a tree, and crooned and petted.
fa (también: erdő, liget)
volume_up
wood {sustantivo}
Csupa fa, gyönyörű erezetű fa, tökéletesen szegecselve, illesztve, csiszolva, tartósítva.
All wood, beautifully grained wood, pegged and fitted and polished and preserved exquisitely.
Valakik megvertek súlyos fa- és fémbotokkal, ahogy halványan visszaemlékeztem.
Several someones had beaten me-heavy wood or metal staffs, I vaguely recalled.
Égett fa és nyers, frissen szétzúzott kő szaga terjengett körülöttük.
The stench of charred wood and the raw smell of cracked stone.

Ejemplos de uso para "fa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Hungariankérdezte a fa tetejéről Rumfoord.
Are you planning to address us, Mrs. Rumfoord? said Rumfoord up in his treetop.
HungarianFa An testét elhamvasztottak, és a hamvait a folyóba szórták, elvtársak.
The body of Yu Fa An was cremated and the ashes scattered in the river, comrade.
Hungariankérdezte a fa tetejéről Rumfoord.
You haven't got that feeling of participation? said Rumfoord up in his treetop.
HungarianÁltalában egy ilyen fa formájában ábrázoljuk a gondolatainkat erről a történetről.
And generally we depict our ideas about this history in the form of trees like this.
Hungarian- Kim ezt a közmondást mintegy a fölöttük lombosodó fa koronája felé súgta.
Kim breathed the proverb impersonally to the shadow-tops of the trees overhead.
HungarianA közelben több ilyen hatalmas fa látszott, némelyik még ennél is magasabb.
In the distance could be seen several other such giant trees, some even taller.
HungarianKívülről vizet és támogatást kap, ez tartja életben és ebből lesz a fa gyümölcse.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
HungarianNémelyik fa villámsújtottan, fekete, megperzselt törzzsel ácsorgott a meredélyen.
Air masses driven up from the valleys fought along here, the brute clash of pressures.
HungarianA fa ápolása és oltalma a fiatal elfekből álló rend, a Választottak feladata.
Her protection and well-being are entrusted to an order of Elven youth called Chosen.
HungarianKimanőverezett a Foxy Ladyvel a Teknős-öbölből, s jobb-fa fordult, Sellar's Cut felé.
He eased the Foxy Lady out of Turtle Cove and turned half-right toward Sellars Cut.
HungarianMa felkerekednek a műholdas furgonjukkal, és visszamennek Jü Fa An tiszteletes házához.
Today he and his satellite truck would head back to the home of Reverend Yu Fa An.
HungarianUram, hallottál már róla, hogyan beszél hozzánk a fa? kérdezte a Választott.
My Lord, you have heard of the form of her communication with us?, he asked cautiously.
HungarianAkart valaha is rosszat az államnak Fa An és ő, vagy a gyülekezet bármelyik tagja?
Had either of them, had any of their congregation ever plotted treason against the state?
HungarianÉs Rumfoord fent a fa tetején egyetlen szóval sem igyekezett csökkenteni a részvétüket.
And Rumfoord up in his treetop said nothing to discourage their compassion.
HungarianEgy munkatársa javasolta, hogy találkozzon egy barátjukkal, egy bizonyos Jü Fa Annál.
A co-worker had quietly suggested that she meet a friend of hers, a man named Yu Fa An.
HungarianHasadó fa zaja hallatszott az ajtó felől, és a döndülések sorozatban követték egymást.
There was a splintering sound behind them in the throne-room as the booming continued.
HungarianDe amikor a fa alá tekintett, a Fakutya megint ott ült előbbi helyén.
While she was looking at the place where it had been, it suddenly appeared again.
HungarianFélrehúzódtak a rövidre nyírott pázsiton egy fa alá, amelyet Aaron magnóliának nevezett.
They stood far away on the close-clipped grass, beneath what Aaron called a magnolia.
HungarianHilary végignézett az utcán, ahol minden fa árnyékában a rémület ólálkodott.
Hilary looked down the street, which was mottled with shadow and light.
HungarianHallotta az üveg csörömpölését, a fa reccsenését, érezte a kövek hűvösét a talpa alatt.
She heard the glass breaking, the boards shattering, felt those stones under her feet.