Cómo se dice "felnő" en inglés

HU

"felnő" en inglés

HU

felnő {verbo}

volume_up
felnő (también: kifejlődik)
Velencében soha senki nem vénül meg, de mindenki hamar felnő.
No one is ever old in Venice, but they grow up very fast.
Azám, de a jelvénynek köszönhetően hamar felnő az ember.
Yeah, but a badge makes you grow up quick.
No one ever knows what they want to be when they grow up.

Ejemplos de uso para "felnő" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianEz pedig azonnal jobb kedvre deríti, mert a bártorsága ettől felnő az alkalomhoz.
And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.
HungarianMire ő felnő, öreg leszek, és amikor annyi idős lesz, mint én most, én a hatvanas éveimben.
While he grows up, I grow old, and by the time he's my age, hell, I'll be in my sixties.
HungarianHa felnő, Cornwall hercege lesz, de nem remélhetem, hogy kövessen a nagykirályi trónon.
He will be Duke of Cornwall when he is grown, but I cannot hope to make him High King after me.
HungarianÖreg vagyok, nyilallt belé a félsz, de élnem kell, amíg Morgaine meg az öccse felnő.
I am old, she thought with momentary panic, yet I must live until Morgaine and her brother are grown.
HungarianHogy a kísértés milyen formában történik majd, előttem egyelőre ismeretlen, de hát Lyra hovatovább felnő.
What form this temptation will take, I don't know, but she's growing up, after all.
Hungarian- És mi lesz a Király Bikával, amikor az ifjú szarvasbika felnő?
Niniane said in a trembling whisper, And what of the King Stag when the young stag is grown?
HungarianSzerette volna mindezt megismerni egy napon, amikor felnő és szabadon járhat amerre csak kedve tartja.
He'd like to know all that, someday, when he was a man and could walk where he pleased.
HungarianDe őt is Avalon igazságaira nevelték: mi lesz a Király Bikával, ha a fiatal szarvasbika felnő?
But he too was reared to the truths of Avalon-what of the King Stag when the young stag is grown?
HungarianMorgaine egy napon talán felnő a feladathoz, de most még nem tart ott.
Morgaine would some day grow to that stature; but not yet.
HungarianRemélem, mire Gareth felnő, végre béke lesz az országban!
I hope that when Gareth is old enough, there will be peace in the land!
HungarianMi lesz a Király Bikával, amikor az ifjú szarvasbika felnő...?
What of the King Stag when the young stag is grown...
HungarianHa felnő, még én sem leszek képes kordában tartani.
When full-grown, even I shall not be able to control it.
HungarianAmikor egy troll felnő, kifejlődnek az ösztönei is, nekünk pedig nem volt rá időnk, hogy egy nőstényt szerezzünk neki.
When a Troll grows up, he starts to get these urges, and we didn't have time to hunt down a female for him.
HungarianNyilván ez történik, ha az ember felnő.
It was what hap- pened when you grew up, he supposed.
HungarianÚgy van, de mire felnő, engem el is felejt.
HungarianRemélem, hogy a Tanács felnő a feladathoz, és képes lesz megoldani azokat a problémákat, amelyekről a Parlamentben és a Bizottságban beszéltünk.
I hope that the Council will be equal to the task of addressing the concerns of Parliament and the Commission.
HungarianOlyan gyorsan felnő.
HungarianNéhány fiú is felnő.
HungarianPercynek sohasem volt baseball-labdája, sem kesztyűje, sem ütóje, sohasem játszott az apjával, és sohasem álmodott róla, hogy legyőzi a jenkiket, ha felnő.
Percy had never owned a ball or a glove or a bat, had never played catch with his dad, had never dreamed of beating the Yankees.
Hungarian- Olyan dolgokat láttam azon a szigeten, amelyektől a becsületes keresztény elsápad - s mire a fiam felnő, az a sziget teljesen keresztény lesz.
I saw such things on yonder island as would make any good Christian turn pale and by the time my son is grown, this isle will be all Christian.