Cómo se dice "felszólalás" en inglés

HU

"felszólalás" en inglés

HU felszólalás
volume_up
{sustantivo}

felszólalás (también: hozzájárulás, közlemény, cikk, közreműködés)
volume_up
contribution {sustantivo}
A kereskedelemmel kezdeném, mivel ezt meglehetősen sok különböző felszólalás érintette.
Let me begin with trade, because quite a lot of the different contributions focused on that.
Hölgyeim és uraim, ez a két felszólalás nyilvánvalóvá tette az Európai Unió pluralista természetét, és úgy vélem, elvileg hálásak is lehetnénk ezért.
Ladies and gentlemen, these two contributions have made it clear how pluralistic the European Union is in nature, and I think that in principle we should be grateful for that.
felszólalás
A vártnál kissé hosszabban tartott ez a felszólalás, ezért arra számítok, hogy a vita végén rövidebben fogalmazza majd meg az észrevételeit.
You spoke for slightly longer than we expected, so I expect we will have shorter remarks from yourself at the end of the debate.
felszólalás (también: beszélő képesség, beszéd, szónoklat, nyelv)
volume_up
speech {sustantivo}
(A felszólalás további része technikai okok miatt nem áll rendelkezésre)
(Remainder of speech not available for technical reasons)
A felszólalás valamennyi képviselő és a nyilvánosság számára is elérhető.
The speech is available to all MEPs and to the public.
Ezt a témát is fel lehet vetni egyperces felszólalás során.
This is also a subject which can be raised in a one-minute speech.

Ejemplos de uso para "felszólalás" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianKétszer annyi felszólalás szerepel a listán, mint amennyit lehetőségünk van meghallgatni.
On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.
HungarianTisztelt képviselők, az egyperces felszólalás utolsó percben már nem működik.
Colleagues, the one minute intervention does not work at the last minute.
Hungarian(Az elnök a felszólalás befejezését sürgeti, mivel a felszólaló túllépte a megengedett időt)
(The President urged the speaker to conclude as he had exceeded his speaking time)
HungarianTőle, akárcsak támogatóitól, következetesen megtagadták a felszólalás lehetőségét.
She has consistently been denied a voice, as have her supporters.
HungarianA kereskedelemmel kezdeném, mivel ezt meglehetősen sok különböző felszólalás érintette.
Let me begin with trade, because quite a lot of the different contributions focused on that.
HungarianMost jöjjön még három felszólalás, azután lezárom ezt a rövid vitát.
I now have three more speeches and then we shall close this short debate.
HungarianÚgy vélem, hogy az összes felszólalás illusztrálta a megfelelő egyensúly szükségességét.
I also think that all your interventions have illustrated the need to get the balance right.
HungarianÉn nem tudtam, hány felszólalás hangzott el, de 37 valóban elég sok.
I did not know how many speeches had been made, but 37 really is a lot.
HungarianA Franciaország képviselője által tett felszólalás alátámasztotta, hogy igenis jogos ez a remény.
The presentation by the representative of France indicated that such hope did exist.
HungarianSok felszólalás csak megjegyzésekre szorítkozott, nem tartalmazott kérdéseket.
Many of the speeches consisted of comments, not questions.
Hungarian(FR) (A felszólalás elején a mikrofon ki volt kapcsolva) ... 27 tagállamában több mint 250 régió van.
(FR) (started off-microphone) ... has more than 250 regions in its 27 Member States.
HungarianNéhány felszólalás valóban nagyon eltérő felfogást tükrözött.
Indeed, the speeches at times revealed very different points of view.
Hungarian(PL) (a felszólalás kezdetén a mikrofon ki van kapcsolva) tragikus időszakok az emberiség történelmében.
(PL) (initially the microphone was turned off) tragic periods in the history of humanity.
HungarianA munkahelyteremtési elképzelésekkel foglalkozó néhány mai felszólalás csak megerősíti az aggályaimat.
Some of the speeches we have heard today about job creation schemes etc. reinforce my concerns.
HungarianA "catch the eye” eljárás keretében öt perc felszólalás van.
There are five minutes from the floor under 'catch the eye'.
HungarianTájékoztatom, hogy ez ügyrendi felszólalás volt, mégpedig a személyes megjegyzésekről szóló 145. pont értelmében.
I would inform you that it was indeed a point of order, under Rule 145 on personal statements.
HungarianSzeretném érintőlegesen megemlíteni az energiahatékonyság kérdését, amelyet számos felszólalás felvetett.
I would like to give some mention to the issue of energy efficiency, which has been raised in many speeches.
HungarianA fogyasztóvédelem kérdése is több alkalommal felmerült, sőt számos felszólalás foglalkozott ezzel.
The issue of consumer protection was mentioned several times. In fact a considerable number of speeches discussed this.
HungarianAzt sem hiszem, hogy segíthetne bármilyen arrogáns, sznob felszólalás, amely erre vagy arra kioktat bennünket.
I do not think that any arrogant, snobbish intervention, giving us lessons about this or that, helps us either.
HungarianAz embernek legalább kérnie kell a felszólalás lehetőségét.