HU

figyel {verbo}

volume_up
1. general
figyel (también: hallgat)
(SV) Remélem, hogy most az egész Parlament figyel.
- (SV) I hope now that the whole of Parliament will listen.
Ó, hébe-hóba figyel is az én tanítványom? kérdezte Marius fanyarul.
Ah, my pupil does listen now and then, Marius was saying to me in an ironic voice.
Ha pedig egyet figyel, ki kell zárnia a többit.
And she who would listen closely to one, must shut out the others.
A Szeme körbejár, de van valami, amire jobban figyel.
His Eye is all round, but it attends more to some places than to others.
Nem tehet többet, mint azt, hogy figyel és bízik Covington 1-es egységének tudásában.
All he could do was watch, and trust to the professionalism of Covington's Team-1.
Végül is az atomenergia nem figyel a nemzeti határokra.
After all, nuclear power does not respect national borders.
And the police in every district are keeping a look-out.
Itt tehát kényes az egyensúly, amelyre a Bizottság éberen figyel.
So there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
It observes, Lodovik said.
figyel (también: néz)
Nem tehet többet, mint azt, hogy figyel és bízik Covington 1-es egységének tudásában.
All he could do was watch, and trust to the professionalism of Covington's Team-1.
Vajon figyel és gondolkodik, várja a lehetőséget, a saját pillanatait?
Does it watch and think, wait for its chances, pick its moments?
Majd vár és figyel, mielőtt jóslatokba bocsátkozna vagy magyarázna.
She would wait and watch before predicting or explaining.
2. "vmire"
A Szeme körbejár, de van valami, amire jobban figyel.
His Eye is all round, but it attends more to some places than to others.
3. "vkire"
figyel (también: ellát, gondoz, kiszolgál, foglalkozik)
A Szeme körbejár, de van valami, amire jobban figyel.
His Eye is all round, but it attends more to some places than to others.

Ejemplos de uso para "figyel" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianCsupán egy árny volt, amelyre nem figyel föl az, aki nem otthonos a mágiában.
Just a shading, so that even someone familiar with the magic would not be warned.
HungarianÜgyes kis utánzat, különösképpen hajnali négykor, amikor senki sem figyel rá.
A decent imitation, especially at four in the morning when no one was watching.
HungarianVisszafordultam Eudoxiához, és enyhe riadalommal láttam, hogy engem figyel.
I looked back to Eudoxia and saw with a little shock that she was looking at me.
HungarianÉn tovább beszéltem, de feltámadt bennem a gyanú, hogy Õ már nem figyel rám.
I kept talking, but I got the distinct impression He wasnŽt listening anymore.
HungarianA nagyapám persze kissé már ütődött, úgyhogy a kutya se figyel arra, amit mond.
But of course he's batty, my gra^dad is, so no one listens to what he says.
HungarianÉjszaka sétálgató egyházfiból átváltozott ügynökké, aki minden veszélyre figyel.
A man of the cloth on a late-night stroll became an operative on guard against danger.
HungarianA falka pedig figyel, és neki nem maradt más fegyvere, csak a karmai és a fogai.
And the pack was watching, and he had no weapons but his claws and teeth.
HungarianKidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
He rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
HungarianNem csoda, hogy annyi elf lord figyel fel feszülten, amikor megjelenik valahol.
No wonder so many elven lords straightened their ears at the sight of her.
HungarianMuris, mi mindent meg nem figyel az ember, miközben úgy érzi, a halálán van!
Funny what you remember when you think you're getting ready to die, isn't it?
HungarianÉszrevettem, hogy figyel, és akkor arra gondoltam, már láttam őt Washingtonban is.
I caught him watching me, and I thought at the time that I had seen him in Washington.
HungarianÉs mégis, Molly biztos volt benne, hogy figyel és hallgat, és magában mulat.
And yet Molly Grue was certain that it was aware and listening, and amused.
HungarianMindazonáltal ezeket időről időre újra el kell ismételni, mert senki nem figyel oda rájuk.
They must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
HungarianSzinte biztos vagyok benne, hogy most is figyel minket valahonnan a hegyről, a fák közül.
I doubt not but what he watches at this moment from the mountain or the forest.
HungarianMi van akkor, ha van errefelé valahol egy RK-s drón, vagy mondjuk, ha a Központ figyel.
What if there is an SC drone around here somewhere, or the Hub is watching?'
HungarianHiggye el, Annias, így vagy úgy, de Sparhawk ebben a pillanatban is figyel minket.
Believe me, Annias, one way or another, Sparhawk's listening to us at this ,very moment.'
HungarianAz egész világ figyel, de magunk kudarcot vallunk egy közös megközelítés kialakításában.
The whole world is watching but we are not managing to really get a common approach.
HungarianEsetenként az az érzés fogja el az embert, hogy senki sem figyel senkire.
One occasionally has the distinct impression that nobody is listening to anyone else.
Hungarian- Valaki, aki évek óta figyel téged, remélve, hogy nagy dolgokat láthat. - jött a válasz.
One who has been watching you for years, hoping to see great things, came the reply.
HungarianMoki fókuszált hangnyalábot lövellt egyenesen Haokéra, hogy megmutassa: ő is figyel!
Moki sent a focused beam of sonar directly at Haoke, to show he was listening to him, too!