Cómo se dice "gyülekezés" en inglés

HU

"gyülekezés" en inglés

volume_up
gyülekezés {sustantivo}

HU gyülekezés
volume_up
{sustantivo}

gyülekezés (también: gyülekezet, összeszerelés, összeállítás)
volume_up
assemblage {sustantivo}
volume_up
rally {sustantivo}

Ejemplos de uso para "gyülekezés" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianAz elmúlt napokban a kormány megmutatta, hogy a gyülekezés szabadsága működik.
In the last few days, the government has shown that the freedom of assembly is operating.
HungarianGarantálnunk kell a sajtó, az egyesülés és gyülekezés szabadságát.
We need to guarantee freedom of the press, of association and of assembly.
HungarianA gyülekezés szabadsága a másik terület, ami miatt mélyen aggódom.
Freedom of assembly is another area where I am deeply worried.
HungarianMinden nyugati demokrácia alapja a szólásszabadság, a gyülekezés és egyesülés szabadsága.
Freedom of speech, assembly and association are the building blocks on which all Western democracies rest.
HungarianTovábbra sem tartanak tiszteletben olyan alapvető jogokat, mint a szólás és a gyülekezés szabadsága.
Fundamental rights such as freedom of expression and freedom of assembly are still not respected.
HungarianA járvány tartama alatt másféle temetések alkalmából is tilos a nyilvános gyülekezés.
'And further, all public assemblies at other burials are to be foreborne during the continuance of this visitation.
HungarianA szólásszabadság, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága a modern társadalom előfeltétele.
Freedom of speech and freedom of assembly and association are preconditions for the development of modern societies.
HungarianTovábbá a fehérorosz törvények nem teszik lehetővé a gyülekezés szabadságát, a szólásszabadságról már nem is beszélve.
Furthermore, the laws of Belarus do not permit freedom of assembly, let alone freedom of speech.
HungarianJól van, emberek, első gyülekezés 15 perc múlva.
(Apone) All right, first assembly's in 15, people.
HungarianEzek az aggodalmak a szólásszabadságra, a média szabadságára, a gyülekezés szabadságára és sok egyéb területre is kiterjednek.
These include freedom of expression, media freedom, freedom of association and many other areas.
HungarianA kormány által hozott jogszabályok súlyosan korlátozzák a szólás, a gyülekezés, a mozgás és az egyesülés szabadságát.
Government legislation has severely curtailed the freedoms of expression, assembly, movement and association.
HungarianFolyamatosan korlátozó intézkedéseket hoznak a kifejezés szabadságával, a békés gyülekezés jogával és a politikai nézeteltéréssel kapcsolatban.
There is a continuous clampdown on freedom of expression, peaceful assembly and political dissent.
HungarianKülönösen aggasztóak a média szabadságával, valamint a gyülekezés és egyesülés szabadságával kapcsolatosan megfogalmazott panaszok.
Of particular concern are grievances voiced regarding freedom of the media and freedom of assembly and of association.
HungarianEz a váratlan reggeli gyülekezés nagyon nem illett bele a hétfőbe, márpedig a CIA-nál megtanulta, hogy a váratlan és szokatlan dolgoktól óvakodni kell.
Something unusual was in the offing, and he'd learned not to trust new and different things at CIA.
HungarianOroszország "irányított demokráciája” egyre több korlátozást jelent be a sajtószabadságra, a szólás és a gyülekezés szabadságára nézve.
Russia's 'managed democracy' has announced increasing restrictions on freedom of the press, expression and assembly.
HungarianA líbiai polgárok számos politikai és polgári joggal nem élhetnek, úgymint a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a társulás szabadságát.
Libyan citizens do not enjoy many political and civil rights, such as freedom of expression, assembly and association.
Hungarian(FI) Elnök úr, a szólásszabadság, a gyülekezés szabadsága egyetemes alapjogok és a demokratikus társadalom sarokkövei.
(FI) Mr President, freedom of speech and freedom of assembly are universal fundamental rights and the cornerstones of a democratic society.
HungarianAz alkotmányos jogok, mint a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadsága, semmilyen formában nem korlátozható.
Constitutional rights, such as freedom of the press and freedom of expression and association, must not be restricted in any way.
HungarianE kötelező erejű egyezmények aláírásával Kuba kötelezettséget vállalt, hogy elismeri a "szólás és a gyülekezés szabadságát” és az "utazáshoz való jogot”.
These legally binding covenants commit Cuba to allowing the people 'freedom of expression and association, and the right to travel'.
HungarianKözben véget kell vetni a gyülekezés, az egyesülés és a szólás szabadságának korlátozásának is, ideértve az internet és a mobiltelefónia korlátozását is.
In the meantime, restrictions on freedom of assembly, association and expression, including those on the Internet and mobile phones, need to end.