Cómo se dice "gyarapodik" en inglés

HU

"gyarapodik" en inglés

HU gyarapodik
volume_up
{verbo}

gyarapodik (también: növekszik, növel, gyarapít, nagyobbít)

Ejemplos de uso para "gyarapodik" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianNem állítom, hogy tudom, mi él és gyarapodik a nagy piramisok belsejében.
Something lives and breeds in the great Pyramids; I do not claim to know what.
HungarianBriliáns koponya, teherbíró test, melynek súlya nem gyarapodik és kevés alvással is beéri.
A brilliant mind and a solid body that did not gain weight and needed little sleep.
HungarianA kristály gyarapodik... egy közös érzelemmel... ami fölöttünk áll.
The crystal thrives... on the collective emotions... of all who came before us.
HungarianVon Eich el is tűnődött rajta, vajon a balesetmentes, 700 ezer órányi repülés gyarapodik-e ma este.
Von Eich wondered if their 700,000 hours of accident-free flying would be undone tonight.
HungarianA mai ünnepélyes kihirdetés megmutatja, hogy a közös értékeken alapuló közösségünk él és gyarapodik.
Today's solemn proclamation shows that our community based on shared values is alive and growing.
HungarianLáttam, miként gyarapodik és finomodik a hatalom, láttam, miként tölti be a család erős férfiúit.
I saw the power accumulating, and perfecting itself, I saw it fed through the strong men of the family.
HungarianMert az ellenség gyarapodik, mi fogyatkozunk.
HungarianAz Európai Unióban két dolog gyarapodik gyorsan: a vállalatok és a tőke nyeresége, és az agresszív bűnüldöző mechanizmusok száma.
Two things grow quickly in the European Union: the profits of companies and of capital, and aggressive enforcement mechanisms.
HungarianÉs közben, ahogy a tudásom gyarapodik és ügyvédi díjam növekszik, elvállalhatok majd népszerűtlen ügyeket és olyan ügyfeleket, akik nem tudnak fizetni.
And along the way, as my skills and fees increased, I would be able to take on unpopular cases and clients without the burden of getting paid.
HungarianOliver Lambert végigsétált a folyosókon, elégedetten mosolygott és azt hallgatta, csak egyszerűen hallgatta, milyen hangja van annak, amikor óráról órára gyarapodik a gazdagság.
Oliver Lambert walked the halls, smiling with satisfaction and listening, just listening to the sounds of wealth being made by the hour.