Cómo se dice "hangtalan" en inglés

HU

"hangtalan" en inglés

HU hangtalan
volume_up
{adjetivo}

hangtalan (también: csendes, hallgatag, zajtalan)
volume_up
silent {adj.}
E hangtalan könyörgés oly behízelgő volt, amit nem foglalhatok szavakba.
This silent entreaty had an eloquence, however, that I can't put into words.
Félúton hangtalan üvöltéssel görbült meg szellemteste meglepetésében és kínjában.
Halfway there he arched and cried out in silent pain and surprise.
A vámpír mosolygott, válla rázkódott a hangtalan nevetéstől.
The vampire smiled and then his shoulders moved with silent laughter.
hangtalan (también: feneketlen, zajtalan, feneketlenül mély)
Hangtalan gumitalpú cipőőikben rohanni kezdtek felfelé.
On soundless rubber-soled shoes they began to race upward.
Aztán Alacrity a saját székébe pattant, és bepöccentette a szinte hangtalan motort.
Then Alacrity hopped into his own seat and brought the near-soundless little engine to life.
Hangtalan szél kelt valahonnan, és megrázta a fákat.
A soundless wind had risen from somewhere, and was
hangtalan (también: néma, tökrészeg, elnémult, holtrészeg)
Julie hangtalan borzadállyal meredt a középső asztal mellett térdelő kísérteties alakra.
Speechless, terrified, Julie stared at the ghastly figure who knelt beside the center table.
hangtalan (también: színtelen, lélektelen, kifejezéstelen)
hangtalan (también: zöngétlen)
A lámpa ingó-lengő fényében onnan, az asszony felől, mintha hangtalan jajgatás hallatszanék...
With the wavering of the lamp he seemed to hear her voiceless screams.
Moon was still, full, and voiceless.

Ejemplos de uso para "hangtalan" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianDe a vadász érzékei természetfelettien élesnek bizonyultak, hiába volt hangtalan Kipiru.
The hunter's senses were incredible, for all of Keepiru's unnatural quiet.
HungarianA lift helyett a lépcsőházat választotta; hangtalan futólépésben indult fölfelé.
He chose the stairs rather than the lift and ran silently upwards.
HungarianEzzel Race ezredes távozott a szobából, egy vadász rugalmas, egyszersmind hangtalan lépteivel.
Colonel Race left the room, stepping with the springy noiseless tread of a hunter.
HungarianHangja hirtelen csaknem hangtalan, lélegzet nélküli krákogásba fulladt.
Her voice suddenly died into an almost inaudible breathless croaking.
HungarianChávez felemelte MP-10-ét, és két hangtalan lövedéket eresztett a bal oldali célpont fejébe.
Chavez brought his MP-10 up and fired two silenced rounds into the left-most target's head.
HungarianNem rossz ötlet mondta Sparhawk, figyelmen kívül hagyva a varázslónő hangtalan tiltakozását.
'Probably not a bad idea,' he said, ignoring her unspoken objection.
HungarianNémán lépett ki a hangtalan hajnalba, és lefelé indult az ösvényen a Szent Kút mellett.
She went quietly out into the stillness of the dawn, taking the downward path beside the Sacred Well.
HungarianFokozatosan lanyhult, végül hangtalan vonítássá enyészett a támadás ereje.
But as we continued, the assault gradually fell away.
HungarianHangtalan fogadalomként erősen megszorította Perraine kezét.
He gripped Perraine's hand tightly in an unspoken pledge.
Hungarian- Dunsteen szavai a félelem hangtalan sikolyává változtak.
Dunsteen's voice rose into a wordless shriek of fear.
HungarianCsaknem hangtalan hordárjaik egymás mellett suhantak, így Cuki és a Jánosok normális hangon tudtak beszélgetni.
It was even possible for Candy and the Johns to chat normally, as their bearers skipped side by side.
HungarianPár lépéssel arrébb megállt egy lámpaoszlop alatt, és a rá oly jellemző hangtalan nevetésre fakadt.
A few yards off he stopped under a lamp-post and laughed in the hearty, noiseless fashion which was peculiar to him.
Hungariansikoltotta Jessie, de az ő sikolya is hangtalan maradt.
HungarianJenny hangtalan rakosgatta plasztikjátékait.
The baby was playing quietly with some plastic things.
HungarianÚgy rémlett, egy hangtalan hang beszél hozzám:
It seemed a voice was speaking to me soundlessly.
HungarianAz oldatfal hangtalan zsongással töltötte ki a gömb alakú teret, az elttünk-jártak millióinak jelenléte szinte tapintható volt.
He was aware of the presence of the millions of gone-before personalities stored in the substrates around him.
HungarianFitch a leghátsó sorban hangtalan átkot mormolt.
HungarianAz asszony a virágokat nézte, és enyhén ráncolta a homlokát, mintha a virágok szólnának hozzá valamilyen hangtalan és titkos nyelven.
Rowan was frowning just a little at the flowers, as if the flowers were talking to her in a quiet and secret tongue.
HungarianHangtalan sóhaj hagyta el az ajkát.
HungarianDe az ágya felett a villanyóra percmutatója kérlelhetetlenül továbbugrott minden másodpercben egy csaknem hangtalan kattanással.
But inexorably, every thirty seconds, the minute hand of the electric clock above his bed jumped forward with an almost imperceptible click.