Cómo se dice "ideális" en inglés

HU

"ideális" en inglés

EN

HU ideális
volume_up
{adjetivo}

ideális (también: elméleti, képzeletbeli, eszményi)
volume_up
ideal {adj.}
Elindítottunk néhány kétoldalú projektet is, de nem látunk ideális megoldást.
We have also started some bilateral projects, but there is no ideal solution.
A makrorégiók ideális eszközök a határokon átnyúló kihívások kezelésére.
Macro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
Az Állam felfedezte az ideális örökifjúság szerét mesélte az öregasszony.
The State had discovered an ideal form of young-forever, the old woman said.

Ejemplos de uso para "ideális" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianMindent összevéve, őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak.
But they were regarded in the regiment as the very model of a middle-aged couple.
HungarianIdeális esetben mindig volna rá lehetőség, hogy többet kérjenek, többet használjanak.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
HungarianSzámomra az ideális esküdt fiatal és fekete, legalább középiskolai végzettséggel.
My model juror is young and black with at least a high school education.
HungarianAz lenne az ideális, ha képesek lennénk döntést hozni egy közös európai megoldásról.
Ideally, we will be able to decide on a common solution at European level.
HungarianHatározottan úgy éreztem, hogy szerinte is én volnék ideális Clyde szerepére.
I strongly sensed that she thought I would be perfect for Clyde as well.
HungarianTehát az ideális világi keverék a múltból eredő a múlt-pozitív adja a gyökerüket.
So the optimal temporal mix is what you get from the past -- past-positive gives you roots.
HungarianIdeális esetben arra is képesek lesznek, hogy hatékonyan megelőzzék a tálibok térnyerését.
Ideally, they will also be able to prevent recruitment by the Taliban very effectively.
HungarianHadd egészítsem ki néhány aprósággal, amelyeket ideális esetben nem szabad megtennünk.
Can I just add a couple of things that, ideally, we should not do.
HungarianKéső délután volt; a levegő meleg és száraz ideális szüretidő.
It was late in the afternoon, and the weather was hot and dry, perfect for picking.
HungarianOtt van az a gyepes rézsű a ház mellett, annak a teteje ideális pozíció, önmagát kínálja.
Top of that grassy bank by the house—perfect natural setting.
HungarianÚgy értem, ez lenne az ideális környezet gyermekeink fölnevelésére?
I mean, is this the optimal environment in which to raise our children?
HungarianEszembe ötlött, hogy miss Martindale ideális tanú lehetne bármilyen ügyben.
I thought that Miss Martindale would make an excellent witness.
HungarianEz egy ideális helyzet volt: Oroszország energiaforrásokkal rendelkezik, Európa pedig technológiával.
It was a visionary position: Russia has the energy, Europe has the technology.
HungarianAmennyire meg tudom ítélni, Cust ideális hallgató volt, nem szólt közbe.
The invitation, I discovered, was not extended to me alone.
HungarianEgy kivilágított célpont ideális préda az orvlövészek számára.
Instead, Cale darted through the darkness on one side of the street.
HungarianTisztítsuk meg tőlük a területünket, és ideális esetben a bolygónkat is.
Purge them totally off our land, ideally, off our planet.
HungarianA sámli ideális helynek mutatkozott a beszélgetés folytatásához.
The footstool was a good position from which to continue the interrogation in a casual fashion.
HungarianIdeális esetben azonban ennek ténylegesen megvalósíthatónak is kell lennie.
However, ideally it should actually be feasible too.
HungarianIdeális esetben természetesen az istenkáromlásról szóló törvényeket egészében hatályon kívül helyeznék.
Ideally, of course, the blasphemy laws would be totally repealed.
HungarianIdeális esetben még kiegyensúlyozottabb Bizottságunk lenne.
Ideally, we would have a Commission that is even more balanced.