Cómo se dice "ideje már" en inglés

HU

"ideje már" en inglés

HU ideje már
volume_up

A bábosok tulajdonában lévő társaság szempontjából úgy látszhatott, itt az ideje már a terjeszkedésnek.
From the viewpoint of the puppeteer-owned company, it must have seemed high time.
Ideje már, hogy ne csak a légi-, hanem a vasúti utasok is megszerezzék az alapvető jogokat.
It is high time that not just air passengers but rail passengers also acquire minimum rights.

Traducciones similares para ideje már en inglés

már adverbio
mar verbo

Ejemplos de uso para "ideje már" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianA távolból márideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
The human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
HungarianAz a valószínű, hogy Juliával együtt márideje dézsmálták Wynant kasszáját.
Well, it figures out that he and Julia had been gypping Wynant for some time.
HungarianKapacitása óriásira duzzadt, de márideje csak a sűrű, hideg Ködön járt az agya.
Now something far greater, this shifting gray fog, wrapped around the planet.
HungarianHiszen feketén-fehéren bizonyítja, ami legtöbbünk számára már egy ideje ismert.
For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time.
HungarianHajnali három volt, amikor kinyitottam a szememet, de már hosszú ideje ébren voltam.
Through Marius's mind, he could see the image of himself groping in blindness.
HungarianMárideje figyelmeztették őket, hogy a dolgok nagyon rossz irányba haladnak.
The writing had been on the wall for a long time that things would go seriously wrong.
Hungarian(PL) Tisztelt elnök úr, az adócsalás már egy ideje globális problémát jelent.
(PL) Mr President, fiscal fraud has been a global problem for some time now.
HungarianMárideje tudjuk, hogy ravasz bandával van dolgunk mondta a felügyelő.
We have known for some time that a clever gang was at work, said the inspector.
HungarianFél hat volt, már ideje lett volna, hogy elmenjen, de Feldman megkérte, maradjon még.
It was five-thirty, time for her to leave, but Mr. Feldman asked her to stay.
HungarianAz a szó, hogy jelzálogkölcsön, már hosszú ideje nem hangzott el ebben a lakásban.
That word-mortgage-had not been uttered in the apartment in a long time.
HungarianA nukleáris biztonság szűk látókörű megközelítési módjának ideje már régen elmúlt.
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
HungarianGeorge, az Egyesült Államok márideje liberálisan kezeli ezt a kérdést.
George, for a long time America has taken a very soft line on these issues.
Hungarian(DE) Elnök úr, már hosszú ideje vitatkozunk a városi közlekedésről az EU-ban.
(DE) Mr President, we have been debating urban transport in the EU for a very long time.
HungarianÉs ettől a tervtől, hogy lefeküdjek az összes kuzénommal, már egy ideje elbúcsúztam.
And this goal, this goal of sleeping with all my cousins, it's been over for some time.'
HungarianA megkötözéses játékok gerjesztette nemi izgalom őt márideje hidegen hagyta.
For her, the sexual turn-on of the bondage games hadn't lasted long.
HungarianVegyük, például, az egy ideje már a Tanács mellett működő Parancsnoki Központot.
Take, for example, the Command Centre, which has been in place in Council for some time now.
Hungarian- Volt már ideje elolvasni a dolgozatot, amit tegnap odaadtam magának?
The document I lent you yesterday, you have had a chance to read it? he asked.
HungarianHurree Babu márideje nem is gondolt más egyébre, de a kérdés nem neki szólt.
Hurree Babu had thought of little else for some hours, but the remark was not to his address.
HungarianCsurkinnak most már volt ideje, sőt energiája is rá, hogy feltegye ezt a kérdést.
Churkin had the time and energy to ask the question now, but they didn't give him an answer.
HungarianHosszú ideje nekiveti már a vállát ennek az ajtónak, és most végre megmozdult.
He had had his shoulder to that door for a long time now, but at last it was swinging shut.