Cómo se dice "ideológiai" en inglés

HU

"ideológiai" en inglés

HU ideológiai
volume_up
{adjetivo}

ideológiai
Ez most nem az ideológiai döntések ideje, most a nyilvánosságra is gondolni kell.
This is not the time for ideological decisions, but to think of the public.
Az emberi jogok egyetemessége az ideológiai eltérések felett áll.
This universality of human rights transcends ideological differences.
Ideológiai és személyes okok egyaránt késztetik őket.
The reasons are both ideological and personal to the faction members.

Ejemplos de uso para "ideológiai" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianIdeológiai síkon azt hirdetik, hogy a kapitalizmus az egyetlen "demokratikus rendszer”.
Ideologically they are promoting capitalism as the only 'democratic system'.
Hungarian- Krapptauer remélte, hogy maga lesz majd a Vasgárda ideológiai tisztje - mondta Jones.
'Krapptauer had hoped you'd be the Idealism Officer for the Iron Guard,' said Jones.
HungarianRemélem ezért, hogy higgadt és pragmatikus, nem ideológiai alapokon nyugvó vitát fogunk folytatni.
So I hope our debate will be calm and pragmatic and not an ideologically based debate.
HungarianÁltalában barátságos hangulatban zajlanak, most azonban komoly ideológiai vita alakult ki közöttük.
They are usually collegial, but this is a disagreement over ideology.
HungarianA jediakadémia elpusztításának ideológiai jelentősége van, mivel a jedik a köztársaság szimbólumai.
Without their Jedi Knights, the Rebel Alliance will be a weak assemblage of inept idealists.
HungarianMindketten egészségesek ideológiai szempontból, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megrögzött kommunisták.
Both will be ideologically sound, meaning they're both probably solid communists.
Hungarian. - (SV) Elnök asszony, ez nem ideológiai kérdés.
Madam President, this is not about ideology.
HungarianPopov szükségesnek érezte, hogy a megfelelő ideológiai szempontból magyarázza meg a dolgokat.
You actually worked with terrorists? he'd asked, surprised, and thinking about this bit of information, even back then.
HungarianA tájvédknek jobban mködött az ideológiai marketingjük.
The Preservationeers had some very good PR.
HungarianOlyan párttagok jöhetnek számításba, akik vagy ideológiai téren, vagy a szakmájukban értek el kiemelkedő eredményeket.
Oh, there are party members who have distinguished themselves ideologically, or sometimes from work in the field.
HungarianHasonlóképpen, mindannyian tudjuk azt is, hogy a múlt ideológiái önmagukban nem tudták betölteni ezeket a szükségleteket.
Likewise, each of us knows that the ideologies of the past have failed to deliver in solving those needs on their own.
HungarianElőremutató lehet, ha szakértők véleményét kérjük ki, és ha küzdünk a megkülönböztetés és az ideológiai befolyás ellen.
Seeking the view of experts and avoiding discrimination and the influence of ideology are good recipes for the way forward.
HungarianAz utolsó módja amivel a kleptokraták megszerzik a nép támogatását, az ideológiai vagy vallási igazolás önmaguk létjogosultságára.
4. The remaining way for kleptocrats to gain public support is to construct an ideology or religion justifying kleptocracy.
HungarianEz nem ideológiai kérdés.
HungarianÉs ideológiai megfontolásból sem.
HungarianJavaslom utódjának a Központi Bizottság ideológiai titkári posztjára, teljes szavazati joggal, Mihail Jevgenyijevics Alekszandrovot!
I propose Mikhail Yevgeniyevich Alexandrov as the next Central Committee Secretary for Ideology, with full voting membership in the Politburo.
HungarianAz viszont már nem olyan jó hír, hogy Magyarországot az elnökség átvételének küszöbén tisztességtelen, ideológiai indíttatású támadások érik.
It is not such good news, however, that Hungary has been subject to unfair, ideologically-motivated attacks on the eve of its Presidency.
HungarianAmint meggyőződött arról, hogy szilárd ideológiai háttérrel rendelkezik, az ifjú arciai időnként képes volt megdöbbentően célzatos módon cselekedni.
Just as soon as he was certain that he was on firm theological ground, the young Arcian habitually took sometimes shockingly direct action.
HungarianMindazonáltal vannak fejlemények, amelyeket magam aggasztónak tartok, mivel érzékelek egyfajta ideológiai ihletést a megtett lépések némelyike mögött.
There are a number of developments that I nevertheless find worrying, and I also sense a degree of ideology behind some of the action that has been taken.
HungarianAhhoz, hogy leküzdhessük a jövő kihívásait, a végeláthatatlan ideológiai viták helyett elő kell mozdítanunk a korszerű technológiai megoldások mezőgazdasági alkalmazását.
To cope with the challenges of the future we need to promote modern technologies in the agricultural sector instead of having endless debates on ideologies.