Cómo se dice "jövevény" en inglés

HU

"jövevény" en inglés

volume_up
jövevény {sustantivo}

HU jövevény
volume_up
{sustantivo}

jövevény (también: idegen, újonnan érkező)
volume_up
newcomer {sustantivo}
A jövevény behajtott a parkolóba, szorosan Keenan kocsija mellett.
The newcomer drove into the carport, snuggling up close to Keenan's car.
Bella megérezte, hogy új jövevény érkezett a gyülekezetébe, hegyezni kezdte a fülét.
Bella, sensing a newcomer among her congregation, pricked up her ears.
A zavarást produkáló új jövevény akárki is, túl távol van, hogy beavatkozhasson.
The newcomer, whoever he was, was too far out to matter now.
jövevény (también: újszülött, újonnan érkező)
volume_up
new arrival {sustantivo}
An obnoxious new arrival named Greedo.
jövevény (también: vendég)
volume_up
sojourner {sustantivo}
jövevény (también: újgazdag, senkiházi, jöttment, őszi kikerics)
volume_up
upstart {sustantivo}

Ejemplos de uso para "jövevény" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianS alighogy eltűnt, újabb jövevény érkezett: Edward Raynor nyitott be a hallból.
Hardly had he done so, when Edward Raynor came into the library from the hall.
HungarianMarty két szempillantás alatt meg tudta állapítani, hogy a jövevény férfi-e vagy nő.
A figure had emerged from one of the larger sheds, carrying a choke chain.
HungarianInnen tisztán látta a szálas jövevény arcát, és hitetlenkedése megdöbbenéssé változott.
Then he saw clearly the big man's face and disbelief turned to astonishment.
HungarianAz égő csarnokban nem maradt más élő, mint a három jövevény és Szösz.
In the burning hall, nothing remained alive but the three outlanders and Wisp.
HungarianAttól félt, hogy a jövevény segítségével már végrehajtható, amire ezek a kevesek nem képesek?
And was that what she feared-that more could accomplish what these few could not?
HungarianTalálkozott a pillantásuk, mindketten bólintottak, és a jövevény leült mellé a padra.
Their eyes met, a nod, and he was sitting on the bench next to him.
HungarianCandy megérezte, hogy a jövevény bizalma felerősödött és tudta, eljött a cselekvés pillanata.
When Candy sensed that the visitor was more confident, knew the time had come to act.
HungarianAlan Madden ügynök, FBI mondta a jövevény, s elővillantotta jelvényét, hogy mindhárman láthassák.
Agent Alan Madden, FBI, he said as he opened his badge for all to inspect.
HungarianErősen fogtam Claudiát, készenlétben, hogy őt magam mögé toljam, s a jövevény elé lépjek.
I held fast to Claudia, ready in an instant to shove her behind me, to step forward to meet him.
HungarianA jövevény azonban nem elén volt, hanem egy fehér köpenyes, csuklyás styr nő.
The one who approached, however, was not an Elene, but was rather a white-robed and hooded Styric woman.
HungarianA jövevény nem vette a fáradságot, hogy megszólaljon, a palackkal szalutált Scyld előtt.
He saluted Scyld with the bottle, not troubling to speak.
HungarianAz új jövevény arcára még szélesebb mosoly ült, és teljesen megfeledkezett a kávéról meg az ételről.
The smile grew even larger and the food and coffee were ignored.
HungarianAzonban a jövevény csak egy csodás szépségű, karcsú lány volt.
But the intruder was a slender girl of passionate beauty.
HungarianIgen, rnagy bólintott a jövevény határozottan.
'Yes, Major Quilan,' she said in a precise, controlled voice.
HungarianTábornok elvtárs mondta üdvözlésképpen a jövevény.
Tovarisch General, the man said by way of greeting.
HungarianAz Ideátról érkezett jövevény dühös lett, és az arca amit dühének tárgya rögzített megváltozott.
The stranger from the Hereafter had become angry, and her face recorded by the very thing that was irritating herhad changed.
HungarianÚgy érezte, a jövevény átlát rajta.
It felt as if the old man was looking right through him.
HungarianAz őrök önkéntelen tisztelettel léptek félre az útból, de Columba atya tiltó mozdulattal állt a jövevény elé.
The guardsman drew back in instinctive deference, but Father Columba stepped forward, with an imperative gesture of refusal.
HungarianMinden jövevény automata fegyvert markolt.
All of the newcomers had automatic weapons.
HungarianAz első jövevény olyan benyomást keltett az emberben és úgy mozgott, mint valami kislány, villant át a kapitányon, amikor a fedélzetre rántotta.
The first one felt and moved like a young girl, the skipper thought as he brought her aboard.