Cómo se dice "keresztül" en inglés

HU

"keresztül" en inglés

volume_up
keresztül {sustantivo}
EN
EN
EN

HU keresztül
volume_up
{sustantivo}

keresztül (también: veszekedés, gát, akadály, sorompó)
volume_up
traverse {sustantivo}
Kis híján sírva fakadt, de hirtelen rádöbbent, hogy nem kell nyitva tartania a szemét, ha keresztül akar menni a szobán.
Tears almost overtake him again before he realizes that he does not need to have his eyes open to traverse this room.
Paphnutius bejárt így több országot, folyamokon kelt át, és hegységeken hágott keresztül, és végül is elhagyott helyre ért, amelyet meleg hamu és szörnyű sziklák fedtek.
Paphnutius was thus conveyed across many countries, crossing rivers and traversing mountains, and came at last to a desert place, covered with scowling rocks and hot cinders.

Ejemplos de uso para "keresztül" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianHomer elnémult; a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére.
Homer gagged, and blood came out of his mouth, and from the wound in his throat.
HungarianAz elrabolt nők talán nem ugyanezt tették az elrablóikkal évszázadokon keresztül?
Is this not what captive women have done to men who seized them, for centuries?
HungarianAz étteremből kijőve, amikor elindultam a parkolón keresztül, egy zaj megállított.
As I left the restaurant, about to cross the parking lot, a noise made me pause.
HungarianAz utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
For the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
HungarianHeteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.
For weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
HungarianAz Európai Unióban leginkább a szexuális kapcsolatokon keresztül terjed az AIDS.
In the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
HungarianAztán tizennyolc órán keresztül a hűtőben volt, és csak ezután balzsamozták be.
And then it was eighteen hours in cold storage before the embalming was done.
HungarianTalán összevesztek, ami feldühítette Tayt és rajta keresztül a druidákat is?
Had there been an argument that angered Tay that thereby angered all the Druids?
HungarianTegnap három órán keresztül őgyelegtem a bíróságon, hátha összeakadok Garciával.
I spent three hours yesterday hanging around courthouses looking for Garcia.
HungarianFelvette a járókelők lépteinek ritmusát, és órákon keresztül a várost járta.
He fell into step among them and wandered the streets until well into the night.
HungarianKét órán keresztül spanyolul csevegtek, amíg a busz Montgomery felé tartott.
' For two hours, they jabbered in Spanish as the bus rolled along to Montgomery.
HungarianLehetetlen volt elni a fürdés törvény által biztosított jogával heteken keresztül.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
HungarianMielőtt Európa változáson menne keresztül, a Bizottságnak új elnökre van szüksége.
Before change can happen in Europe we must change the President of the Commission.
HungarianA park békésen aludt és még két órán keresztül, egészen hajnalig, aludni is fog.
The little village was peacefully asleep and would be for two more hours until dawn.
HungarianS ott sok hosszú éve nem ment keresztül sem áru, sem más, legalábbis nyíltan nem.
Neither goods nor folk have passed that way for many a long year, not openly.
HungarianÉs nem fogok beszélni arról, hogy min mentem keresztül, mert ez nem rólam szól.
And I'm not going to talk about my experience, because this is not about me.
HungarianVagyis jó öttized másodpercen keresztül tökéletesen öntudatlanul sodródott.
Which implied it had been drifting totally unconscious for nearly half a second.
HungarianDel Greco azt hallotta, hogy Mattiece külföldi bankokon és cégeken keresztül irányít.
Del Greco heard that Mattiece operates from behind offshore banks and companies.
HungarianA dzsekimen keresztül éreztem, hogy a vaktöltények fojtásai a hátamba csapódnak.
I could feel the wadding from those blanks slapping into the back of the windbreaker.
HungarianHárom éven keresztül utáltuk egymást, és a múlt hónapban együtt vizsgáztunk.
We despised each other for three years, and we took the exam together last month.