Cómo se dice "lárma" en inglés

HU

"lárma" en inglés

volume_up
lárma {sustantivo}

HU lárma
volume_up
{sustantivo}

lárma (también: zaj, feltűnés)
volume_up
noise {sustantivo}
E kellemes gondolatokból hirtelen lárma zökkentett ki.
I was recalled from these pleasant thoughts by a sudden accentuation of noise.
Szerencsénk volt, gondolta önkéntelenül, ahogy a pszi-lárma lassan alábbhagyott.
We were lucky, Krat realized as the psi-noise slowly faded.
Ám ez a lárma eltompult a távolodó természetfölötti robajban.
But these sounds were thin and distant, dulled still by the receding supernatural noise.
lárma (también: zaj, moraj)
volume_up
clamor {sustantivo}
Egyedül az a tolakodó lárma is felébreszthette.
It might have wakened her with the sheer clamor.
The clamor broke out.
Ebben a pillanatban lárma hallatszott valamelyik alagútból, bakancsok kopogtak a kőpadlón, emberek rohantak a rotunda felé.
At that instant there was a loud clamor from one of the tunnels, the sound of boots thudding on the stone floor, of men rushing directly toward the rotunda.
lárma (también: kiáltás, sírás, kiabálás, zsivaj)
volume_up
cry {sustantivo}
Torokhangon szakadtak föl belőle a szavak, úgy hallatszottak, mint az összefolyó lárma.
His cry was guttural and anguished, the words rushing together in his own ears like noise.
And there arose a great cry.
A háta mögött újból magasra csapott a lárma.
Behind him he heard fresh shouts and cries.
lárma (también: zaj)
volume_up
din {sustantivo}
A lárma a kiáltásokból állt össze, amelyek visszaverődtek a mocskos falakról.
The din was voices crying out, and echoing up the close and grimy walls.
Nehéz úgy beszélni, hogy közben ekkora lárma van.
It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Siralmas, gyászos lárma jött a semmiből, amely csípős homokkal marta a szememet.
A wretched dreary din rose slowly out of nothingness, commingled with an acid sand that stung my eyes.
lárma (también: hűhó, felhajtás)
volume_up
ado {sustantivo}
volume_up
blare {sustantivo}
lárma (también: zaj, moraj)
volume_up
clamour {sustantivo}
lárma (también: hűhó, zaj, fontoskodás, zsivaj)
volume_up
fuss {sustantivo}
Amikor a fels emeletrl érkez osztályos nvér, aki lejött, hogy megnézze, mi ez a nagy lárma, ott találta a folyosón, még mindig öklendezett.
A ward sister from the floor above found the man in the corridor still fighting his dry heaves when she came down to see what all the fuss was about.
lárma (también: zűrzavar, zaj)
volume_up
hubbub {sustantivo}
volume_up
outcry {sustantivo}
volume_up
racket {sustantivo}
Hangok bombázták, egyre nagyobb hangerővel; lassan fülsiketítő lett a lárma.
Voices were bombarding him, rising in intensity and volume-the racket was getting loud, almost deafening.
he shouted, and the racket only grew louder.
Gabriella majd kiugrott az ágyból, teljesen zavarodottá tette ez a lárma, amely pokoli kínt jelenthetett ebben az állapotban túlságosan érzékeny fülének.
She all but jumped out of bed, utterly terrorized by what must have been an ungodly racket to her too sensitive ears.
lárma (también: zenebona, veszekedés, sor, csónakázás)
volume_up
row {sustantivo}
- Azt hitte volna az ember, hogy ez a lárma lehozza ide.
'You'd have thought all this row would have brought him down.'
Who's making that awful row?
lárma (también: zenebona, hűhó, zűr, ricsaj)
volume_up
ruckus {sustantivo}
lárma (también: roham, zűrzavar, vihar, megrohanás)
volume_up
storm {sustantivo}
lárma (también: hűhó, felhajtás, felfordulás, zsivaj)
volume_up
whoop-de-doo {sustantivo} [slg.]

Ejemplos de uso para "lárma" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianA csarnokban egyre nőtt a lárma, amint mind többen nyomakodtak ki ide az ajtón.
The tumult in the Hall grew louder as those inside fought their way toward the door.
HungarianGelmar kezdte visszanyerni a hangját, ahogy közelebb ért a tenger felőli lárma.
Gelmar was finding his tongue as the seaward sounds came nearer.
HungarianA csapda ajtaja fölötti lárma ráébresztett, hogy Petey föléje tolta a súlyos munkaasztalt.
A rumble above the trapdoor warned me that Petey was sliding the heavy workbench onto it.
HungarianAz üres iskolát betöltötte a lárma, és fölébresztette Jennyt is.
It woke Jenny Fields, who peered out her window in the infirmary annex.
HungarianHatalmas lárma hallatszott odalentről: éles durranások, robbanások, robajlások.
A vast sound came from below, a hundred sharp reports.
HungarianAz ördöngös csürhe egy pillanatra elnémult a csoda láttán, de utána még magasabbra csapott a lárma.
The sphere could not point out, nor would it ever know, the location of the World's Navel.
HungarianA levegő hirtelen hangokkal telt meg: zsibongás, számos kis csengő csilingelőse, zene, lárma.
The air had suddenly become full of sound: clattering, a tinkling of many small bells, music, voices.
HungarianHanem bármikor befuthat a delizsánsz, és itt túl nagy lesz a lárma.
But listen, the diligence will be coming in any minute.
HungarianGenar-Hofoen megfordult, hogy megkeresse a lárma forrását.
Genar-Hofoen looked back, to where things were getting noisy.
HungarianMivel a lárma miatt nem tudott megállapítani semmi biztosat, parancsot adott, hogy vigyék a várba.
And when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle.
HungarianA kocsmai lárma olyan volt a fülemnek, mint a muzsika.
I was quiet, thinking it over, the tavern noises like music.
HungarianA néma börtönből hirtelen szörnyű lárma csapott föl.
The silent prison seemed to flare into a mushroom of sound.
HungarianNagyon kívánta, hogy Kurtz és Freddy elakadjanak, de sajnos, a lárma nem volt elég hangos.
He wished mightily that Kurtz and Freddy had rear-ended the fucking thing, but the sound had not, unfortunately, been that loud.
HungarianA háta mögött újból magasra csapott a lárma.
Behind him he heard fresh shouts and cries.
HungarianA szűk utcákból felhallatszott a lárma.
Noises rose from the narrow streets below.
HungarianMég egy kis lárma árán leráztam magamról.
HungarianNevetés csendült, dal, ünnepi lárma.
Hungarian(Lárma az NI és IND/DEM soraiban)
HungarianTúl sok volt a lárma, a sikoly.
HungarianKörös-körül zavaros lárma: