Cómo se dice "látszólagos" en inglés

HU

"látszólagos" en inglés

HU látszólagos
volume_up
{adjetivo}

látszólagos (también: nyilvánvaló, látható, világos, kétségtelen)
Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta.
He became cunning, concealed his violent intentions with apparent boredom.
Ezek a látszólagos ellentmondások gyakran megdöbbentő igazságokat takarnak.
These apparent contradictions often are masks for startling truth.
A látszólagos ok Rudenko pilóta halálának megbosszulása.
The apparent reason will be to avenge the death of Flight Captain Rudenko.
látszólagos (también: csalóka)
látszólagos
A szeme ámuldozva, látszólagos szeretettel és maró gúnnyal nézett.
It was filled with wonder, and seeming love, and a terrible mockery.
Érveltem magamnak látszólagos csodákkal: szellemvilági széllel, ömlő vámpírvérrel.
I made my case to myself with seeming miracles-spirit winds and vampiric blood flowing.
Felvillant a jelenés látszólagos valósága.
It shot back to the seeming validity of the vision itself.
látszólagos (también: állítólagos, feltételezett)
Ez egy látszólagos ki-kicsoda, hogy ki lehet az Éjjeli Keselyű.
It's a virtual who's who of Night Vulture suspects.
E néhányak kezdeményezése sikerrel járt, egyrészt a többség látszólagos közömbössége, másrészről a kisebbség némi bátortalansága miatt.
The initiative of some is met, on the one hand, with the virtual indifference of the majority and, on the other, with a certain diffidence of the minority.

Ejemplos de uso para "látszólagos" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianBattle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
Superintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
Hungarian- Nincs megtévesztőbb, mint a látszólagos szerénység - mondta Darcy.
Nothing is more deceitful, said Darcy, than the appearance of humility.
HungarianAmadeónak van hite és egy látszólagos helye Isten tervében.
He might well see our Mother and Father as an enigma belonging to a pagan era.
HungarianDe a fa látszólagos egészsége ellenére minden ízében a romlást hordozta.
But despite its health, the tree was corrupted in every bud.
HungarianEzen a délutánon ugyanis a látszólagos csapda mellett elhelyeztem az igazit is.
For this afternoon I laid a little trap nicely baited - the real trap, after the sham one had been circumvented.
HungarianVonakodom és óvakodom megbontani a látszólagos egyensúlyt.
I am both wary and chary of disturbing what seems a stasis.”
HungarianVagyis megszerveztétek a társa látszólagos halálát , hogy próbára tegyétek, aláveti-e magát a Koponya parancsának?
So you had his roommate fake his death in order to test his allegiance to the Skulls?
HungarianMost azonban attól félt, hogy ez az erő csak látszólagos, esendő.
Now it was the fallibility of that strength he feared.
HungarianTakkata-Jim látszólagos nyugalommal viselte az atyáskodó gesztust, aztán nézte, hogyan úszik el az ember.
Takkata-Jim bore the patronizing gesture with outward calm, and watched as the human turned to swim away.
HungarianA költséges, de látszólagos biztonság senkinek nem használ.
Costly but sham security does no one any favours.
HungarianRendet kellett találnia a látszólagos káoszban.
You Trantorians do have to adjust, you know.
HungarianFel kell oldanunk ezt a látszólagos ellentmondást.
HungarianCsupán kétségbeejtő zűrzavar és vágyakozás lehet osztályrészünk, és az emberi formában testet öltött látszólagos jóság hajszolása.
You can only have the desperate confusion and longing and the chasing of phantom goodness in its human form.
HungarianSajnos, abbeli képességünket, hogy látszólagos értéken elfogadjuk az ígéretüket, erősen gyengíti a választásokat kiváltó helyzet.
Unfortunately, our ability to accept that pledge at face value is degraded by the situation which prompts it.
HungarianEzzel a látszólagos ellentmondással ez a jelentés következetesebben foglalkozik, mint a Bizottság Fehér könyve.
This seemingly contradictory requirement is dealt with more coherently in this report than it is in the Commission's White Paper.
HungarianAnnyira természetesnek vesszük Kína e látszólagos egységét, hogy eszünkbe sem jut, mennyire döbbenetes.
The other means involved European-introduced germs to which Aborigines had had no opportunity to acquire immunity or to evolve genetic resistance.
HungarianMinden egyéb védelem látszólagos.
HungarianSokat tartott annak kitervelése és a költségek is magasak voltak, de a tanácsnak sikerült megszerveznie társa látszólagos öngyilkosságát.
It took considerable amounts of planning and capital, but... the council was actually able to fake his roommate's suicide.
HungarianLátszólagos osztályok beállítása...
Hungarianlátszólagos előléptetést ad vkinek