Cómo se dice "lassulás" en inglés

HU

"lassulás" en inglés

volume_up
lassulás {sustantivo}

HU lassulás
volume_up
{sustantivo}

lassulás (también: fennakadás, hajlás, dőlés, lejtés)
volume_up
hang {sustantivo}
volume_up
retardation {sustantivo}

Ejemplos de uso para "lassulás" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianMiután 2005-ben elnyerték a tagjelölt státuszt, lassulás következett be.
Following the granting of candidate status in 2005, there was a slowdown.
HungarianA vizsgálókocsi vízszintes helyzetben maradjon a lassulás során.
THE TROLLEY SHALL REMAIN HORIZONTAL THROUGHOUT DECELERATION .
HungarianA gazdasági lassulás fényében a stratégia még mindig érvényes.
In view of the economic downturn, the strategy is still valid.
HungarianA hirtelen lassulás szakaszában elvesztették az eszméletüket.
They blacked out during the period of sharp deceleration.
HungarianMegpróbáltam visszahúzni a kezeimet, de a lassulás erősen a biztonsági övnek nyomott, és az erőtér szorosan tartott.
I tried to pull my hands back, but deceleration pulled me hard against the crash web, and the crash field held.
HungarianAz EKB-nek most egyrészt a növekvő infláció, másrészt pedig a gazdasági lassulás kihívásával kell szembenéznie.
Now the ECB has to meet the challenges of rising inflation on the one hand and an economic slowdown on the other hand.
HungarianA gazdasági lassulás különösen súlyos.
The economic slowdown is particularly severe.
HungarianAmennyiben a fék használata nélküli lassulás nagyobb, kizárólag a 5.6.3. pont szerinti követelményeket kell alkalmazni.
If the vehicle decelerates more rapidly without the use of the brakes, only the requirements of item 5.6.3 shall apply.
HungarianGlobális szinten be kell vetnünk minden makroökonómiai eszközt a hosszútávú gazdasági lassulás elkerülése érdekében.
We have to involve, on a global scale, all the macroeconomic instruments in order to avoid a long-term slowdown of the economy.
HungarianMindazonáltal, a jövő év során az infláció gyors, 2,4%-os visszaesésére számíthatunk az EU-ban, és 2010-ben e tekintetben további lassulás várható.
However, next year we expect inflation to fall back quickly to 2.4% in the EU and to decelerate further in 2010.
HungarianAzt kell mondanom Önöknek, hogy a pénzügyi vihar még nem ült el, még mindig tombol, és hogy egy komoly gazdasági lassulás előtt állunk.
I must tell you that the financial storm is still raging, that it is not yet over, and that we are on the verge of a serious economic slowdown.
HungarianA gazdasági növekedés az Unión belül a lassulás jeleit mutatja, foglalkoznunk kell a pénzügyi piacok bizonytalanságaival, az olajárak emelkednek, amint az infláció is.
Economic growth within the Union is slowing down, we are having to cope with uncertainty on the financial markets, oil prices are rising and so is inflation.
HungarianOroszországban a gépjárműpiacon nem történt visszaesés, ugyanakkor jelentős lassulás tapasztalható ezen a piacon, és a jövő év elejétől akár visszaesést is tapasztalhatnak.
The automotive market has not yet fallen in Russia, but there is a significant slowdown in this market and it could experience the first falls at the beginning of next year.
HungarianAz egyenlőség terén az Európai Unió által az elmúlt években elért fejlődést a jelenlegi recesszió következtében a lassulás, sőt talán a visszafejlődés veszélye is fenyegeti.
The progress achieved over recent years in the equality sector by the European Union is in danger of slowing down, or even of reversing, as a result of the current recession.
HungarianValóban a gazdasági lassulás idején kell beszélnünk a közös piac érdemeiről, és talán ekkor fogjuk látni azt a politikai akaratot, melyre Rochefort úr felhívott.
Indeed, it is at a time of economic slowdown that we ought to talk about the merits of the common market, and perhaps then we will see the political will for which Mr Rochefort has appealed.