Cómo se dice "lebilincselő" en inglés

HU

"lebilincselő" en inglés

HU lebilincselő
volume_up
{adjetivo}

lebilincselő (también: megkapó, izgalmas)

Ejemplos de uso para "lebilincselő" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianLebilincselő elmélet, Miss Grey, és el kell ismernem, egybevág a modern tudománnyal is.
It's a fascinating theory, Miss Grey - quite in line with modern thought, I'll admit.
HungarianNohát, még sohasem találkoztam ilyen lebilincselő és figyelmes emberrel.
It seemed to me that I had never met so fascinating and so thoughtful a man.
HungarianMég a rendkívüli módon abszurd halál, mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet.
Even without that singularly absurd death as a punchline it was one hell of a story.
HungarianJamata mindezek miatt főúri árat kínált, mégpedig lebilincselő mosollyal.
For all those reasons Mr. Yamata had offered a princely fee, and done so with a charming smile.
HungarianMint Marcus Antonius unokája, ez a hely melankolikus, lebilincselő erővel bírt számára.
As Antony's grandson the place had a melancholy fascination for him.
HungarianMegint készpénzzel fizetett, és újfent lebilincselő mosollyal az arcán távozott.
Again she paid cash, leaving with yet another engaging smile.
HungarianEbben a mosolyban egyformán volt cinkos bizalom, lebilincselő báj és bűnbánás.
Michael spoke with a charming confidential rueful air.
Hungarian. - Elnök úr, lebilincselő vita volt.
Member of the Commission. - Mr President, this has been a fascinating debate.
HungarianAlfred Crackenthorpe lebilincselő kedvességgel fogadta őket, de idegesen (gondolta a felügyelő.)
Alfred Crackenthorpe met them with engaging friendliness but was, the inspector thought, nervous.
HungarianCsak egy fiú, ennek a mészárlásnak az árvája, mégis volt benne valami mélységes, valami lebilincselő
Just a boy, an orphan of this carnage, yet the was something so profound, so riveting about him ...
HungarianHa a rendőrség, ők olyan helyzetben fognak fülön, amikor nem szolgálhatok nekik egyébbel egy lebilincselő mosolynál.
If it was the police, I was caught with nothing to give them but a smile and a promise.
Hungarian(ES) Elnök asszony, biztos asszony, köszönöm; örömömre szolgált részt venni ebben a lebilincselő folyamatban.
(ES) Madam President, Commissioner, thank you; it has been a pleasure to take part in this most engaging process.
HungarianElnök úr, amennyire az előző vita szenvedélyes és lebilincselő volt, ez a mostani annyira inkább megegyezésen alapuló.
Mr President, the previous debate was passionate and also fascinating and this one is much more consensual.
HungarianElbeszélése igen lebilincselő.
Pray continue your most interesting statement.
HungarianHamin az előtte álló táblaképernyőre meredt, mintha magával ragadta volna egy lebilincselő játék, amit csak ő láthatott.
Hamin gazed at the blank table-screen in front of him, as if absorbed in some fascinating, invisible game that only he could see.
Hungarian. - Elnök asszony, ez egy lebilincselő vita volt, és nagyon sajnálom, hogy az idő ilyen gyorsan elrepült.
Member of the Commission. - Madam President, it has been a fascinating debate and I am very sorry that the time has passed so quickly.
HungarianÉn kerestem meg minden egyes centet, ami a számlámon van, mellesleg pedig [lebilincselő mosoly] a feleségem most még többet keres, mint én.
I've earned every penny I have--- and besides [going on with an engaging smile], now my wife makes a lot more money than I do.
HungarianÉrthetetlen, de lebilincselő.
HungarianLebilincselő volt, ember!
HungarianLebilincselő, ugye?