HU

meglép {verbo}

volume_up
1. slang
2. Otros
meglép (también: meglóg, lóg)
meglép (también: meglóg, lelép, kiürít)
meglép (también: meglóg)
volume_up
to do a bunk {vb} [GB] [slg.] [modis.]
meglép (también: meglóg, kereket old)
Amikor azt hiszed hogy mindent tudsz amit tudni lehet a hip-hop-ról mindig meglep valamivel és emlékeztet hogy miért is lettél szerelmes bele.
Sidney, Narrating: Just when you think you know everything there is to know about hip-hop it finds a way to surprise you and remind you why you fell in love in the first place.
meglép (también: meglóg)
4. "börtönből", coloquial
meglép (también: megszökik, lelép, elszökik, dobbant)

Ejemplos de uso para "meglép" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianRendkívül meglep az a végtelenül optimista meglátása, hogy a munkánk befejeződött.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
Hungarian- Vagyis mindent megtud, elveszi Foster revolverét, lelövi és meglép innen.
So, Popov finds out, gets Foster's revolver, shoots him, and bugs the hell out.
HungarianMeglep, hogy itt találkozunk mondta a férfi, amikor közelebb ért a szolgához.
Surprised to see you here, the man said as he drew nearer to the manservant.
HungarianTulajdonképpen meglep, hogy nem ismered, de úgy látszik, az emberek elfelejtették.
Indeed, I am surprised you do not know it, but perhaps men have forgotten.
Hungarian(NL) Elnök asszony, továbbra is meglep a Ház képmutatása és következetlensége.
(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
HungarianMeglep válaszolta Poirot, és talányos arckifejezéssel nézte Mrs. Olivert.
You surprise me, said Poirot, looking at her with a somewhat puzzled face.
HungarianMeglep, hogy Catania úr nem az Ombudsman éves jelentéseire alapozta a jelentését.
I am surprised that Mr Catania did not base his report on the annual reports of the Ombudsman.
HungarianHa végrehajtja a kivégzést, és meglép, nem úszva fog hazamenni, nem igaz?
If he takes the shot and gets away, he won't be swimming home, will he?
HungarianEgy kicsit meglep, hogy én vagyok az egyetlen képviselőcsoporti elnök, aki ma itt felszólal.
I am a little surprised that I am the only group chair to speak here today.
HungarianMeglep, hogy a kisebbségek jogait ilyen moralizáló felhanggal kezeljük.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
HungarianKicsit meglep, hogy Tolar mellé osztottak be jegyezte meg Lamar, miközben megtörülte a száját.
I'm a little surprised they put you with Tolar, Lamar said, wiping his mouth.
HungarianMeglep, hogy senki sem nézte meg a dátumot azon a levélen, amelyik a FBI-nál van.
I'm surprised nobody noticed the date on the one the FBI has.
Hungarian- De hát ez nagyon meglep, Miss Warren - mondta lassan Poirot.
Poirot said slowly: But what you tell me, Miss Warren, is sufficiently astonishing.
HungarianEz a John... mindig meglep minket a rejtett képességeivel, ugye?
That's John -- he's always surprising us with his hidden talents, isn't he?
HungarianMeglep, hogy még sosem hallott erről a csodás, misztikus világról.
I'm surprised you haven't heard of Aldea, the wondrous, mythical world.
Hungarian- Meglep hogy egy lány akinek 60-nál több az IQ-ja, szóba áll veled?
You surprised that a girl with an IQ over 60 can give you a hard-on?
Hungarian(NL) Nagyon meglep, hogy a törökországi helyzet nem került az e heti napirend élére.
(NL) I am very surprised that the situation in Turkey has not been placed at the top of this week's agenda.
HungarianEz némileg meglep, mivel a számok önmagukért beszélnek.
I am a little surprised by this, because the figures speak loud and clear.
HungarianA cikk szerint maga a legjobb, és utálja, ha valaki meglép.
The article said you're the best and you hate when someone gets away.
HungarianMintha azt mondtad volna az este, hogy Otis alighanem meglép, mire visszajössz a városból jegyeztem meg.
I thought you said last night that Otis would be gone when you got back from town, I said.