Cómo se dice "mennyi?" en inglés

HU

"mennyi?" en inglés

EN

HU mennyi?
volume_up

mennyi? (también: mennyibe kerül?)
Vad, kusza álmaiból vajon mennyi a valóság, s mennyi az őrült képzelgés?
How much of the wild and disordered dreams were real and how much insane fantasy?
Mennyi vakbuzgóságot okoz majd ez az elkerülhetetlen következmény?
How much bigotry is going to be caused by this inevitable consequence?
Mennyi időt töltöttek el valójában Tündérországban, kérdezte magától kíváncsian.
How much timehad they spent in Faerie? he wondered.
mennyi? (también: hány?)
Így a baktériumok meg tudják számolni, hogy mennyi van belőlem, és mennyi belőled.
What happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
Érdekes lenne tudni, mennyi szavazatot kap a városában, és mennyi választópolgárt képvisel.
It would be interesting to know how many votes he gains in his city and how many constituents he represents.
Mennyi király gyalogolt láncraverten a római diadalmenetekben!
How many were marched in chains in Roman triumphs!

Ejemplos de uso para "mennyi?" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianAzon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
I wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Hungarian- Mennyi a valószínűsége annak, hogy ez a világ az eredeti Föld?- kérdezte Dors.
Dors asked, Is there any chance this world could have been the original Earth?
HungarianFogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél.
She can have no idea of the pain she gives me by her continual reflections on him.
HungarianÉppen azt vizsgálgatta, mennyi bor van még a kancsóban, amikor valaki szólította.
He was considering the remaining flagon when he became aware of the summoning.
HungarianVan fogalmad róla, mennyi ideig tartana beleverni egy ilyen mondatot Adus fejébe?
'Do you have any idea of how long it would take to pound a thought into Adus?
HungarianDe mennyi ideig tudom ezt csinálni, ha a víz vészesen lehűti a testhőmérsékletem?
But how long could I do that as the water chilled me and hypothermia set in?
HungarianKíváncsi lennék, ők vajon mennyi ihletet merítettek volna az internetből?!
I wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.
Hungarian- Mennyi időbe telt volna, hogy ideérjen a házhoz... például ehhez az ablakhoz?
'How long would it take him to reach the house - to reach this window, for instance?'
HungarianMeg tudta mondani, mekkora a sziklák között átkelő kecskenyáj, és mennyi abban a bak.
She could tell you the size and number and sex of a herd of goats crossing rocks.
HungarianTudja, mennyi idős voltam, amikor maga ott állt ennek a völgynek a peremén?
You know how old I was when you were standing on the rim of this valley? she said.
HungarianMennyi éven át hittem kegyetlenségében, melyhez nem férhet hozzá semmi fájdalom!
For all these years I had depended utterly upon her cruelty, her absolute lack of pain!
HungarianGarp azt akarta tudni, hogy az állán csorgó vérből mennyi a Kótyáé, mennyi az övé.
At the kitchen table, Jenny washed away a black scablike thing that was stuck to Garp.
HungarianNem könnyű kideríteni, mennyi ideig fekhetett ott haldokolva, míg rátaláltak.
It's kind of hard to say how long she'd been laying there dying before she was found.
HungarianVan róla fogalma, mennyi nehézséggel és szennyel jár egy ember megkínzása?
Do you have any idea how hard - and messy - it is actually to torture people?
HungarianDe azért mennyi gondtalan öröm jutott az öregembemek és a néma gyermeknek!
But oh, they had been so carefree in their own way, the old man and the mute child.
Hungarian- Egy fia, akit vissza lehet téríteni a régi hitre - mennyi idős, négyéves?
A son who could be reared to the old worship -how old is he, four years old?
HungarianDe tudja, mennyi időnkbe telt annak idején egy ehhez hasonlót építeni?
. . but you know how long it took us to build something of this size and yield?'
HungarianEkképpen a méhek nagyban befolyásolják, hogy mennyi étel kerül az asztalunkra.
In this way, bees largely determine the abundance of food on our tables.
HungarianMilyen ártatlannak tűnt most, mennyi lelkes őszinteség volt szelíd mosolyában!
How innocent she seemed now, how full of eager sincerity her soft smile.
HungarianÉs mit gondoltok, mennyi időt vesz igénybe ez a felfedezőút? kérdezte Tialys.
And how long do you think this expedition will take? said the Chevalier.