Cómo se dice "messzi" en inglés

HU

"messzi" en inglés

EN
HU

messzi {adjetivo}

volume_up
messzi (también: távoli, sokkal, távol-, túlsó)
Mi hárman messzi földről jöttünk nyugatról, hogy igazságot találjunk nálad.
We three come from a far land to the west to seek justice of you.
A messzi jövőre vonatkozó célkitűzésekről mindig nagyon könnyen megállapodunk.
We are always very good at agreeing on targets that lie far in the future.
Messzi útra küldött, hogy hírt hozzak az udvarának a szkíta lovasokról.
He sent me on a far journey, to learn for his court about the new cavalry of the Scythian peoples.
A messzi templom felől hallotta az istenekhez fohászkodó asszonyok kántálását.
From the distant temple he could hear the voices of women chanting to the gods.
Meg a vörös cédrusok és a messzi-messzi, várakozásteljes óceán idáig érződő, enyhe sós illata.
That and the scent of the red cedars, and the faint salt traces of the distant, expectant sea.
Vagy a dallam nem ér utol Messzi-messzi csapásokon?
Or does she climb some distant path where rhyme and song can't find her?
Látta, ahogy mozdulatlanul áll a messzi dombon, mégis oly közel van, hogy meg is érinthetné!
He saw him standing motionless on the faraway hill, yet felt him near enough to touch.
És ez nem csak a messzi fejlődő világra igaz, hanem a világ minden részére.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
Sötét arcok vettek körül, olyan sötétek, mint a messzi távoli etiópoké vagy indusoké.
Faces around me were dark, dark enough to be from far faraway Ethiopia or India.

Ejemplos de uso para "messzi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianHelen már a fejére olvasta, hogy gyűlölete messzi meghaladja a jelentőségüket.
Helen had already told him that his hatred of them was inappropriate to what they were.
HungarianAztán villám csapott be nem messzi, és a sikoltozás nem volt már játékos.
Thunder whacked heartily overhead, and this time the screams were in earnest.
HungarianA derengő hajnali fényben a messzi távolban fémes csillogásra lett figyelmes.
Through the dim morning light he saw the glitter of steel on the horizon.
HungarianNagyon örülök, hogy sikerült időben visszaérnem a messzi Kijevből, hogy megtehessem ezt.
I am very pleased that I made it all the way back from Kiev in order to do so.
HungarianDe ha a heverő is messzi talál lenni, itt sem bánnám a konyhában.
And if you can't make it to the couch, do me right here on the kitchen floor.
HungarianA bozótból kifelé tartva egyszer csak messzi hangok ütötték meg a fülünket.
As we were about to come to the end of the brush, we heard voices.
Hungarian(Életrajzának messzi hangzó címét is ebből a passzusból merítette: A kétes nem.)
(And that was where she got her famous title: A Sexual Suspect, the autobiography of Jenny Fields.)
HungarianMég ebben a távoli időben, ezen a messzi helyen is híresnek hiszed magad?
Joan drew her sword, but the passing slabs of sound brushed it away.
HungarianMost újra olyan távol került tőlük, mintha valahol a falon túl lenne, a messzi Kaliforniában.
Now he had gone away somewhere as surely as he had stepped through the wall to California.
HungarianA messzi múltban élt Elődök fektették le a galaktikus Törvény alapjait.
Deep in the past had been the Progenitors, who began Galactic Law.
HungarianHyperboreioszok1 vagyunk , elég jól tudjuk, mily messzi távolban élünk.
We are Hyperboreans--we know well enough how remote our place is.
HungarianMintha testének valamelyik részét kikapták s messzi ragadták volna.
As if part of him had been lifted out of his body and swept away.
HungarianLeslie elhalványult a messzi múltban, elhalványult Arthur Richmond is.
Leslie had faded into the distance and Arthur Richmond, too.
HungarianNem lehet igaz, hogy a büntetés azért ért utol minket, mert álmodoztunk, messzi távlatok felé nyújtózkodtunk!
It cannot be true that we were punished for dreaming, for reaching out.”
HungarianTehát, talán bizonyos jellegzetességeink még erre a messzi, messzi múltra vezethetőek vissza.
And therefore, perhaps we had brought those characteristics with us from that ancient, ancient past.
HungarianA messzi Kijevben magába a földbe vájták a cellákat, a földbe, amely nyirkos és tiszta, ámde sötét és falánk.
He dipped it and wrote even as he talked, turning back the large vellum page of his diary.
HungarianÉs ott volt Tally is, de most észre sem vett, csak mozdulatlanul nézte a messzi tájat, mintha gondolatban máshol járna.
And there was Tally, who didn't acknowledge me, but just looked into the distance.
HungarianMeleg, felhős este volt, csak egy messzi fénysugár vetített tejszerű fényudvart a felhőtakaróra.
It was a warm, cloudy night; a little farside light shone a milky halo directly overhead on the high overcast.
HungarianOly nagy volt a csönd, hogy hallani lehetett a tűz pattogását, s azon túl a messzi hullámtörés zaját.
For a time he looked at them and the crackle of the fire was the loudest noise over the droning of the reef.
HungarianGarp szinte látta, milyen messzi ösvényen kanyarog elő a Haspók az álmok hímes mezejéről a csengő telefonig.
Slowly, Garp could imagine the long way back from sleep that Fat Stew had to travel before he could answer the phone.