Cómo se dice "nagyarányú" en inglés

HU

"nagyarányú" en inglés

HU nagyarányú
volume_up
{adjetivo}

nagyarányú (también: irtózatos, határtalan, hatalmas, óriási)
volume_up
huge {adj.}
Ennek leglátványosabb példája az elektronikus hulladék nagyarányú megnövekedése.
The huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
Az EU bővítését a szakembereknek az új tagállamokból való nagyarányú kiáramlása követte.
The enlargement of the EU was followed by a huge outflow of specialists from new Member States.
Remélem, hogy a jelentés Parlament általi nagyarányú elfogadása álláspontja újragondolására ösztönzi majd a blokkoló kisebbséget.
I hope that the huge acceptance of this report at Parliament level will encourage the blocking minority to re-think their stance.
Ami e jelentésből hiányzik, az a konkrét javaslatok sora, amelyek segítségével véget vethetünk e nagyarányú tiltott bevándorlásnak, és kedvét szeghetjük az emberkereskedőknek.
What this report lacks are concrete proposals that would allow us to draw up a solution that will put an end to large-scale clandestine immigration and discourage the traffickers.

Ejemplos de uso para "nagyarányú" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianNem lehet minden országban megvalósítani ugyanazokat a nagyarányú, drága beruházásokat.
You cannot make the same large-scale, expensive investments in every country.
HungarianKét hét múlva a műveleti ügyosztályon nagyarányú átszervezésekre került sor.
Two weeks later there was a major strategy campaign at the pinnacle of the Ops Directorate.
HungarianAmi azt illeti, az infrastruktúra javítása sem jár mindig együtt a nagyarányú fejlődéssel.
Indeed, improving infrastructure does not always go hand-in-hand with major development.
HungarianA helyi létesítményektől nagyarányú közreműködés várható el, én pedig üdvözlöm ezt a jelentést.
Local facilities have a major contribution to make and I welcome this report.
HungarianPiackutatásunk szerint e film iránt mindkét nem körében nagyarányú fogadókészség mutatkozik.
Our marketing research shows this film has wide appeal for both sexes.
HungarianA további nagyarányú bevándorlás, amit Ön támogat, csak nagyarányú problémákhoz vezethet.
The further large-scale immigration you are advocating can only lead to large-scale problems.
HungarianA kínai hatóságoknak - mindenekelőtt a hadseregnek - a mozgósítása gyors és nagyarányú volt.
Mobilisation by the Chinese authorities and the army in particular was swift and large-scale.
HungarianEgy másik példa a legutóbb Magyarországon bekövetkezett nagyarányú környezeti szerencsétlenség.
Another example is the recent large-scale environmental accident which occurred in Hungary.
HungarianA hamisítás egy növekvő párhuzamos gazdaság, amely lehetővé teszi a nagyarányú pénzmosást.
Counterfeiting is a growing parallel economy and one that allows for large-scale money laundering.
HungarianSiránkozunk az európai választásokon való nagyarányú távolmaradáson, és a népszavazások büntetőszavazatain.
We lament the abstention rate in European elections and 'No' votes in referendums.
HungarianA régió ebből eredő elszegényedése közvetlen kapcsolatba hozható a nagyarányú migrációval is.
The resultant impoverishment in the region can also be linked directly to large-scale migration.
HungarianA teljes kifogható mennyiségeket olyan mértékben csökkentették, ami nagyarányú visszadobást eredményezett.
The TACs have been driven so low that massive discards are being produced.
HungarianA valódi megoldás természetesen erős politikai akaratot és nagyarányú konkrét fellépést igényel.
A genuine solution will of course require strong political will and concrete action on a large scale.
HungarianHogy demokráciában sohasem fordult elő nagyarányú éhezés, arra senki sem hívja fel a figyelmet.
The fact that widespread starvation has never occurred in a democracy is seldom pointed out by anyone.
HungarianAz állatok szállításával kapcsolatban visszatérő súlyos problémák a jogszabályok nagyarányú megsértéséből erednek.
Recurrent serious problems with animal transport are due to gross breaches of the law.
HungarianMi több, komoly a veszélye annak, hogy Törökország nagyarányú katonai támadást indít Irak ellen.
What is more, there is a serious risk that Turkey is about to launch a large-scale military attack on Iraq.
HungarianNagyarányú fejlődést értünk el európai szinten.
We have achieved a great deal of progress at European level.
HungarianAligha kell tehát meglepődnünk azon, hogy nagyarányú választási csalásokkal egyszerűen ellopnak egy választást.
So we should hardly be surprised by the mere stealing of an election through wholesale electoral fraud.
HungarianAz újságírókat, az igazság, a közösségek és a munkavállalók mellett kiálló embereket nagyarányú elnyomás sújtja.
There is massive repression of journalists and campaigners for justice, for communities and for workers.
HungarianA mezőgazdaság, az élelmiszer, az infrastruktúra és az iparosodás területén további nagyarányú erőfeszítésekre van szükség.
Major efforts continue in the spheres of agriculture, foodstuffs, infrastructure and industrialisation.