HU

ostoba {sustantivo}

volume_up
ostoba (también: seggfej, faszfej, balfasz, buta)
volume_up
dumbshit {sustantivo} [slg.]
Troy Hadley ostoba fajankó volt, elkényeztetett milliomoskölyök, aki naponta golfozott, s közben kemény, rámenős nagyvállalati fejesnek próbálta kiadni magát.
He was a witless dunce, a rich kid who played golf every day while trying to project the image of a hard-charging, ass-kicking corporate honcho.
ostoba (también: fajankó, tökfej, tökfilkó, mamlasz)
ostoba (también: fajankó, tökfej, tökfilkó, mamlasz)

Ejemplos de uso para "ostoba" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianTitkolózhattok, tervezgethettek amennyit csak akartok, ostoba gépagyúak vagytok!
Despite all your secret schemes, you really are a timorous bunch of little tiktoks.
HungarianNem lett volna értelme ostoba indokokkal magyaráznia a döntését mondta Sparhawk.
'There wasn't much point in fogging the issue with lame excuses,' Sparhawk replied.
HungarianÉs most az elnök elhatározta, hogy elmegy Bagdadba arra az ostoba konferenciára.
And now the President's determined to go to this fool conference at Baghdad.
HungarianHangot váltott, dühödten folytatta: Még sosem hallottam ennyi ostoba zagyvaságot.
His tone deepened to one of anger: I never heard such a farrago of nonsense.
HungarianCsinálsz is esetleg valami különlegeset vagy csak az ostoba barátnőiddel lógsz?
Are you doing something different or just hanging out with skankier friends?
HungarianUtasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben.
But avoid foolish and old wives fables: and exercise thyself unto godliness.
HungarianChandraskatta tengernagy nem volt ostoba, de ezt Dubro nem is feltételezte róla soha.
Admiral Chandraskatta was no fool, but then Dubro had never made that assumption.
HungarianA helyében Rutledge ezt mondta volna, és tudta, hogy Sen nem ostoba ember.
That's what Rutledge would have done in his place, and he knew Shen was no fool.
HungarianEzt megpróbáltam elmagyarázni az elődömnek is, de az ostoba fajankó nem figyelt rám.
I tried to explain that to my predecessor, but the fool wouldn't listen to me.
HungarianFeltápászkodott, hogy továbbinduljon, amikor valami ostoba fickó beleszaladt.
Kham heaved himself up, ready to be on his way, when some old fool plowed into him.
HungarianOstoba humán vagy, aki olyan ügyekbe üti bele az orrát, amelyek nem rá tartoznak.
You are a foolish norm who seeks to meddle in affairs that are not his own.
HungarianSajnálom, bíró úr, de ha valaki ostoba kérdést tesz fel, nem tudok uralkodni magamon.
Sorry, Your Honor, but when somebody sets me up like that, I just can't resist.
HungarianOstoba hívság volt, hogy ruhát és szállást ajánlottam fel Avicusnak és Maelnek.
It had been vain and foolish for me to offer clothing and lodging to Avicus and Mael.
HungarianOstoba dolog vagy sem, ő legalább annyira kihasználta Maskot, mint az isten őt.
Foolish or not, he regarded Mask as serving him as much as he served Mask.
HungarianMire azt válaszolta: "Nem vagyok híve ennek az ostoba kényeskedésnek és tipegésnek.
And she replies: I am not a devotee of this foolish strutting and smirking.
HungarianAz, hogy a lázadók itt vetették meg a lábukat, ostoba dolog volt, de nem meglepő.
That the Rebels chose to make a stand there was tactically foolish, but not surprising.
HungarianAnnias azonban nem ostoba, és nagyon jól tudta, hogy nem örvend közszeretetnek.
Annias is a realist, and he's fully aware of the fact that he's not universally loved.'
HungarianNem akarom újra szóba hozni a témát és valami ostoba kikötést kockáztatni.
I do not want to re-open the discussion and risk some foolish qualification.”
HungarianA négy gyereket elnémította a döbbenet, amikor hallották a nyugodt, ostoba hazugságot.
The four children had been stunned to silence by the calm stupendousness of the lie.
Hungarian, tette föl magának az ostoba találós kérdést.
How many sparrows does it take to screw in a lightbulb? his mind asked crazily.