Cómo se dice "rozoga" en inglés

HU

"rozoga" en inglés

HU rozoga
volume_up
{adjetivo}

rozoga (también: gyenge, beteg, roskatag, rozzant)
volume_up
dicky {adj.} [GB] [coloq.]
rozoga (también: düledező, rozzant)
A képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében.
Their imaginations were flywheels on the ramshackle machinery of the awful truth.
És átvágott az úttesten a hajdani angolszász bajnok, immár boldog, rozoga madárijesztő.
Across the avenue he came, the former Anglo-Saxon champion, a happy, ramshackle scarecrow now.
Szerettem szennyét és bubáját; szerettem a rozoga vén hoteleket, és a tündöklő felhőkarcolókat, a fülledt szeleket, a leplezetlen hanyatlást.
Loved its sleaze and glamour; the old ramshackle hotels and spangled high rises; its sultry winds; its flagrant decay.
rozoga (también: roskatag, roskadozó, angolkóros)
Tehol fürgén kimászott a rozoga ágyból, és a tető széléhez tipegett.
Climbing gingerly from the rickety bed, Tehol tiptoed to the bodyguards side.
Régi, rozoga ajtó volt, s egyesült erőfeszítésünknek nem is állt ellen.
It was an old rickety door and gave at once before our united strength.
Egy autó, bármilyen ócska és rozoga, hamar megeszi azt a pár mérföldet.
A car, however old and rickety, would make short work of those miles.
volume_up
shaky {adj.}
Addig bámultam meredten a fiókok tartalmát, amíg remegni nem kezdett a lábam; le kellett ülnöm a félig a komód alá tolt, rozoga kisszékre.
I stared at their contents until my legs got shaky and I had to sit down on the rickety little chair which had been half-undemeath the bureau.

Ejemplos de uso para "rozoga" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianFaggyúgyertyák égtek azon a hat rozoga asztalon, amelyeket bezsúfoltak a pincébe.
Tallow candles burned wanly on the five or six thick-legged tables set around the room.
HungarianRhoda helyet foglalt egy másik rozoga széken, és a ház úrnőjére függesztette tekintetét.
Rhoda accepted a second battered chair and focused her eyes on her hostess.
HungarianFitch megrázta, attól tartva, hogy súlya meghaladja a rozoga tákolmány teherbíró képességét.
Fitch shook the folding chair, a rather thin job that might not meet his challenge.
HungarianSok a dolgom felelte Ollie, miközben leült az egyik rozoga műanyag székre.
I'm very busy, Ollie answered as he sat in a worn Naugahyde chair.
HungarianA vén, nyirkos, rozoga ágyon, a matrac tele rovarokkal, a rugók lazák és rozsdásak.
That old damp and tattered bed with its mattress full of bugs, and its springs all loose and rusted.
HungarianÓcska, rozoga centrifugás mosógépen mostam a kazánházban.
I did the laundry in the broken-down Maytag wringer-washer in the furnace room.
HungarianAlkenen éppen egy asztalt próbált felállítani rozoga szekere elé.
Alkenen straddled a stool before his small, road-worn peddler's cart.
HungarianColinnak szent meggyőződése volt, hogy csak idejüket fecsérlik ebben a rozoga macskafészekben.
In Colin's opinion, both he and Hardcastle were wasting their time.
HungarianA szemközti sarokban rozoga mosogató és ócska, rozsdafoltos fürdőkád karmos lábakon.
When the voice came again, it came from the window just over my head — the one above the bathtub.
HungarianCsakhogy a kocsi ajtaját nem lehet lezárni, neki pedig a megélhetése függ ettől a rozoga taxitól.
But then again the car doors had no locks, and his fortune was tied up in the rattletrap taxi.
HungarianRozoga kis íróasztal állt a félig bedeszkázott ablak mellett.
There was a small scarred desk close to a partly boarded-up window.
HungarianA három testvér csillag fényében Stark megvizsgálta a boltív rozoga falait, és mászni kezdett fölfelé.
In the cluster-light, Stark studied the broken masonry of the vault and then began to climb.
HungarianIlyen rozoga cucchoz veszélyességi pótlék járna.
[ Harry ] We should be getting hazard pay for this sort of faulty equipment.
HungarianNorris Ridgewick rozoga VW-bogara állt az egyik helyen.
Norris Ridgewick's bumbling old VW Beetle was parked in one of them.
HungarianHogy tud egyáltalán megállni ez a rozoga alkotmány?...
It was remarkable that such a flabby house could be standing at all.
HungarianLeültek a poros, rozoga kanapéra, Chap pedig kitöltötte a friss kávét három csészébe.
They sat on the dusty and uneven sofa, while Chap fetched three coffees from a pot that just happened to be fresh.
Hungarian- Más sincs, csak járdák meg nyomorult kis rozoga házak.
Nothing but pavements and miserable little band boxes of houses.
Hungarian- Azok a lépcsők nem biztonságosak, az imént meg a padláson járt fent, és ott meg a padlózat nagyon rozoga.
Them steps isn't safe, and you was up in the loft just now and the floor there ain't safe neither.
HungarianMaga körübelül százesztendős, én meg rozoga vénember vagyok.
You're about a hundred and I'm a broken up old crock.
HungarianKoris a rozoga kerítéshez kötötte a lovakat.
Koris secured the horses to the moldering fence.