Cómo se dice "szerencsejáték" en inglés

HU

"szerencsejáték" en inglés

HU szerencsejáték
volume_up
{sustantivo}

szerencsejáték (también: hazárdjáték)
volume_up
gambling {sustantivo}
Az online szerencsejáték nem egy természeti erő, amely feltartóztathatatlanul terjed.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Eszemben sincs harcolni a szerencsejáték törvényesítéséért Coloradóban.
I have no interest in lobbying for legalized gambling in Colorado.
Szerencsejáték, fegyverkereskedelem, információ-eladás, satöbbi a szokásos móka.
Gambling, weapons running, information for sale, the usual .
szerencsejáték
volume_up
game of chance {sustantivo}
(FI) Elnök úr, biztos úr, az a mondás tartja, hogy a politika játék, sőt olykor hazárdjáték, ám a szerencsejáték nem éppen üzlet vagy szokványos szolgáltatás.
(FI) Mr President, Commissioner, it is said that politics is a game, sometimes even a game of chance, but gambling is not actually a business or service as such.
szerencsejáték
volume_up
game of hazard {sustantivo}
szerencsejáték (también: sorsjáték, lottó, lutri, tombola)
volume_up
lottery {sustantivo}
Számos sportágat az államilag irányított szerencsejáték- és koncessziós fogadó vállalkozások nyereségéből támogatnak.
Many sports are subsidised from the profits of state-run lotteries as well as licensed gambling.
Nem elég továbbá a hivatalos szerencsejáték- és lottótársaságok minőségét ellenőrizni - a pénzmozgást is figyelemmel kell kísérni.
It is not enough, moreover, to monitor the quality of the official gambling and lottery companies - movement of money must also be monitored.
szerencsejáték (también: játék, szórakozás, gyors váltakozás)
volume_up
play {sustantivo}
Kit érdekel, ha a katolikusok egy kis szerencsejáték árán új háztartási cikkeket és autógumikat vihetnek haza?
Who really cared if the Catholics gambled for play money and gave away a few new tires and kitchen appliances?
We used to play for pennies.

Ejemplos de uso para "szerencsejáték" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianPortugália megtiltotta bizonyos cégeknek az internetes szerencsejáték-szolgáltatást.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
HungarianIstenem válaszolta , hát ott van mindig a legnagyobb szerencsejáték.
Oh well, he said, there's always the biggest of all.
HungarianEz egy tisztességes lebuj volt, kurvák és szerencsejáték nélkül, ezért egy rendőr megjelenése nem keltett riadalmat.
This was a respectable joint with no dice or whores, so the presence of a cop was not alarming.
HungarianEz nem egy régi földi szerencsejáték neve?
HungarianHallott már a szerencsejáték-buliról?
HungarianA póker inkább szerencsejáték.
HungarianDe kemény szerencsejáték.
HungarianElvileg a Bruján is csak a fizető utasok játszhattak volna, de persze titokban itt is folyt a szerencsejáték, mint minden hajón.
Only paying passengers were supposed to be able to carry on in Bruja, but covert rips were common on most ships where they were prohibited.
HungarianNem szerencsejáték az is?
HungarianÉrtelmetlen lenne itt most az éghajlatváltozás okairól vitatkozni, mert a kockázatok valósak és azok kétségbe vonása elfogadhatatlan szerencsejáték.
It is pointless to discuss the causes of climate change here, because the risks are real and to doubt them is an unacceptable gamble.
HungarianEz az oka annak, hogy számos tagállam, amely a szerencsejáték segítségével finanszírozza a sportot, őrködik saját nemzeti gyakorlata és jogszabályai fölött.
It is for this reason, moreover, that many Member States that finance sport through gaming wish also to safeguard national practices or legislation.
HungarianNem csak Lengyelországban, de más államokban is hallani olyan hangokat, amelyek szerint jelentősen korlátoznunk kellene az internetes szerencsejáték lehetőségeit.
Not only in Poland, but also in other countries, voices are being heard which say that we should significantly limit opportunities to gamble on the Internet.