Cómo se dice "több" en inglés

HU

"több" en inglés

volume_up
több {sustantivo}
EN

HU több
volume_up
{sustantivo}

több (también: többlet, meg, összeadásjel, pluszjel)
volume_up
plus {sustantivo}
Hallottatok már a következő szintre lépésről, az eggyel több erőről, a plusz egy intelligenciáról.
You guys have heard of leveling up and plus-one strength, and plus-one intelligence.
Még a leves is; úgy értve, hogy több dologi kombinációja meg a nagy hőség.
The soup, even; I mean the combination of a lot of things plus the heat.
Több mint harminc vadászgépet akartak fedezetnek.
They were talking about thirty-plus fighter escorts up there.

Ejemplos de uso para "több" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianLancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
Lancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
HungarianEbből adódóan több tonnányi CO2 egyenérték kibocsátására nem kerülhet sor immár.
Hence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
HungarianÉs természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
I say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
HungarianGyorsan elvégezték a mérést és kiderült, a távolság több mint hatszáz mérföld.
But the measurement was quickly made and verified-it was over six hundred miles.
HungarianNapjainkban Marokkótól Törökországig a lakosság több mint fele 18 évnél fiatalabb.
Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
HungarianO volt az első indián, akivel több időt töltöttem, és egyre inkább csodáltam őt.
He was the first Indian with whom I had spent much time, and I came to admire him.
HungarianA sárkány és a Szűz egyaránt jelei az ember folyamodásának ahhoz, ami több nálunk.
Dragon and Virgin alike are the signs of man's appeal to what is higher than we.
HungarianTöbb országban nehézségek vannak a polgári jogok és a demokrácia bevezetésével.
Many countries have problems with the introduction of civil rights and democracy.
HungarianFőleg Booker viszi a szót, mert neki mindig is több érzéke volt az adóügyekhez.
Booker does most of the talking because he's always had a better grasp for tax.
HungarianKemény és hajlíthatatlan, csak az érdekli, hogy minél több pénzt összeharácsoljon.
He was mean and conniving and desperate to stash away as much money as possible.
HungarianAz EU ezért több eszközzel igyekszik elősegíteni a határon átnyúló együttműködést:
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
HungarianAmint a fedőt leveszik, olyan illat csap ki - nincs több olyan a föld kerekén!
When the lid is raised, the aroma of the steam is like nothing else in the world.
HungarianAz íves falak és a függőkertek évente több millió látogatót vonzottak magukhoz.
This attracted attention from the crowds below—exactly what he did not want.
HungarianTöbb szempontból meglehetősen passzívak vagyunk, nem szeretünk közbeavatkozni.
We are in many respects a passive group of people; we do not like to interfere.
HungarianTöbb tavalyi, eseményről is említést tettem, és Gax király egyikről sem tudott.
I mentioned other events of the last year and King Gax had known none of them.
HungarianTöbb tízezer halott lether; ami belőlük maradt, azt még eltemetni sem érdemes.
Tens of thousands of dead Letherü; no point in even burying whats left of them.
HungarianVégigpillantott a parton és a több ezernyi motel- és szállodaszobára gondolt.
He gazed along the beach and thought of the thousands of motel rooms and condos.
HungarianAz egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.
The single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
HungarianSosem láttam ezt a helyet, pedig már több mint egy éve vagyok a kolostorban...
I never saw it before, and I have been in the convent for almost a year now ...