Cómo se dice "tiltó" en inglés

HU

"tiltó" en inglés

HU

tiltó {adjetivo}

volume_up
tiltó (también: korlátozó)
Tiltó kamatlábakkal nyújtott kölcsön, csökkentett munkabérek és tovább folytatódó fiskális dömping a nagyvállalatok részéről.
A loan at prohibitive interest rates, with decreased salaries and continued fiscal dumping in terms of large companies.

Ejemplos de uso para "tiltó" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianTiltó rendelkezést foganatosítunk minden bentlakó ellen, aki a nyavalyás rózsákra vizel.
We are issuing an injunction against all inmates urinating on the damned roses.
HungarianÚriembert akartam faragni belőle, a fényűzést tiltó törvények határain belül.
I would make a gentleman of him, in so far as the sumptuary laws allowed.
HungarianA tiltó alak eltűnt előle, s Igraine fényt látott, fényt, amilyen a kelő nap fénye...
The forbidding shape before her was gone, and Igraine saw light, light like the rising sun ...
HungarianMindenki úgy tudta, hogy Tiberius uralkodása alatt is érvényben maradt ez a tiltó rendelkezés.
It was generally understood that the same rule held under Tiberius.
HungarianAllan Watts: A könyv (Az önmagad megismerését tiltó taburól)
I simply couldnt bear to have one of those things in here.
HungarianA hűtőtálcán, ahonnan a zaj jött, ott volt a rendőrség tiltó jelzése, a sárga pecsét és a FERTÕZÉSVESZÉLY felirat.
A RESTRICTED sign marked the drawer making the sounds, yellow tape, and a BIOHAZARD symbol.
HungarianMég kisdolgokról sem lehet szó az erdőben, csak mert épp ott vagyunk, s mert nincs szemetelést tiltó törvény.
No taking a leak in the woods just because you're there and there aren't any anti-littering laws:
HungarianA Kongresszus a világon elsőként megalkotta az illegális kitermelésből származó fa importját tiltó törvényt.
Congress was the first in the world to pass such an Act, which bans the import of illegally logged wood.
HungarianAzonban mielőtt tiltó döntést hoznánk, pontosabb és tudományos információra és tanácsra van szükségünk.
However, what we need is more accurate and scientific information and advice before taking a decision to ban.
HungarianA kétszeres vád alá helyezést tiltó törvényetek miatt, nem állíthatnak még egyszer bíróság elé.
They must certify we are sane... and because of your double jeopardy law... we can't be tried for the same crime twice.
HungarianItt az ideje, hogy ezt megváltoztassuk, és végre valósággá váljon a megkülönböztetés valamennyi válfaját tiltó európai uniós jog.
It is time to change this, and to make EU law banning all discrimination a reality at last.
HungarianAz őrök önkéntelen tisztelettel léptek félre az útból, de Columba atya tiltó mozdulattal állt a jövevény elé.
The guardsman drew back in instinctive deference, but Father Columba stepped forward, with an imperative gesture of refusal.
HungarianA tiltó politika soha nem vezet eredményre, és az én feladatom az, hogy képviseljem az embereket, nem pedig az, hogy atyáskodjak felettük.
A prohibition policy is always counterproductive and my job is to represent people, not nanny them.
HungarianAz erőszak - legyen az testi, pszichológiai, vagy szexuális erőszak - minden formáját tiltó közösségi jogszabályokra van szükség.
Community legislation that prohibits all forms of violence, whether physical, psychological or sexual, is required.
HungarianAz Európai Bizottság bejelentette, hogy idén tavasszal elindítja az új, megkülönböztetést tiltó horizontális irányelvet.
The European Commission announced that this spring would see the launch of the new horizontal directive prohibiting discrimination.
HungarianNem számít, milyen kompromisszumot próbáltam elérni, mivel Önök egyszerűen elvből ellenzik a megkülönböztetést tiltó jogszabályt.
It makes no difference what compromises I attempt to reach, as you simply object in principle to anti-discrimination legislation.
HungarianÁltalában államilag finanszírozott tiltó politikának lehetünk tanúi, melynek célja az embereket megtanítani változtatni magatartásukon.
We are experiencing a state-sponsored prohibition policy across the board, designed to train people to change their behaviour.
HungarianÚgy véli, a következő okos lépés a blokád vagyis egy tengeri tiltó övezet deklarálása, ahogyan az angolok tették a Falkland-szigeteknél.
He thinks the next smart move is to blockade-well, declare a maritime exclusion zone, like the Brits did down at the Falklands.
Hungarianfelemeli tiltó szavát vmi ellen
HungarianVan arra valami tiltó szabály, hogy egy messiás nem írhatja le, amit igaznak tart, a dolgokat, amelyek örömet szereztek neki, amelyek a javára válnak?
Is there a rule that a messiah can't write what he thinks is true, the things that have been fun for him, that work for him?