Cómo se dice "utóbbi" en inglés

HU

"utóbbi" en inglés

HU utóbbi
volume_up
{adjetivo}

utóbbi (también: késő, néhai, legújabb, legutóbbi)
volume_up
late {adj.}
Saipan az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a japán üzletemberek körében.
Of late Saipan had become a much more popular place for Japanese businessmen.
Az utóbbi időkben történtek nyugtalanító dolgok szólalt meg Majen, s Uruthra pillantott.
There have been untoward events of late, Mayen said, with a glance at Uruth.
as Celia had said so often of late.
utóbbi (también: későbbi)
volume_up
latter {adj.}
Ez utóbbi veszélyes, és környezetvédelmi szempontból egyáltalán nem indokolt.
The latter is dangerous and is not justified from an environmental point of view.
Ez utóbbi esetben a szerződés nem elengedhetetlen követelmény.
If the latter is the case, then the treaty is not an indispensable requirement.
Ez utóbbi esetben a kézi sebességváltóra vonatkozó eljárást kell alkalmazni.
In the latter case the procedure for manual gearboxes shall be applied.
utóbbi (también: rejtett, következő, túlsó, távolabbi)

Ejemplos de uso para "utóbbi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianAz apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
His pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
HungarianAz utóbbi egy órában a beépített szekrényben ücsörgők, és a kis tévémet nézem.
For the past hour, I've been sitting in my closet watching my little television.
HungarianAz utóbbi megjegyzéssel kétségtelenül Somervale-t vette célba és el is találta.
The last remark was undoubtedly barbed, and found Somervale with deadly accuracy.
HungarianAz utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
For the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
HungarianAggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
I'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
HungarianA Maszkos hangja az utóbbi tizenkét év alatt először tűnt mohónak, szinte éhesnek.
His voice, for the first time in twenty years, had sounded eager, almost hungry.
HungarianMi Svédországban az utóbbi években az EU-hoz hasonlóan sürgetjük ezt az ügyet.
We in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
HungarianE három közül az utóbbi a legkeményebb dió, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Of them, the third was the trickiest lately, which had rarely been the case before.
HungarianAz utóbbi kérdéssel fekete orvosi táskámra célzott, amelyet letettem a tölgyfaládára.
The last was in allusion to my black bag which I had laid down on the oak chest.
HungarianAz élelmiszerpiaci trendeket az utóbbi években paradoxonok sorozata jellemezte.
Food market trends in recent years have been characterised by a series of paradoxes.
Hungarian- Nem kapott az utóbbi időben levelet valakitől, aki meg akarta volna látogatni?
You have not received any letter from anyone proposing to call up recently?
Hungarian- Megbántam, ahányszor csak Morgaine-ra néztem az utóbbi tizenkét esztendőben!
I have repented it every time I looked on Morgaine, these twelve years past!
HungarianAz utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott.
For instance, he had been reading articles and books on sexual intercourse recently.
HungarianAz utóbbi években végig megbízott Blaskynban, és soha nem történt semmi rossz.
Well, she'd trusted Blaskyn enough these past years, and nothing ill had come of it.
HungarianValójában, az utóbbi öt napi ténykedése még saját magát is meglepte egy kissé.
Indeed, her activities during the last five days surprised her not a little.
HungarianAz utóbbi években a nők méltóságának és hivatásának kérdése új dimenziót öltött.
In recent years women's dignity and calling have taken on a new dimension.
HungarianAz utóbbi években az ország hatalmas politikai és gazdasági lépéseket tett előre.
In recent years, the country has made great political and economic strides.
HungarianÉs csak az utóbbi 5000 évben, növekvő mértékben, még nagyobb távolságokra.
And just in the last 5,000 years, in increasing rates, over increasing distances.
HungarianAz előbbi túl magas polcon ül az efféle munkához, az utóbbi csak polcok között bolyong.
For this job the one was too high and the other confined to his rows of shelves.
HungarianDe nagyon odafigyelünk, és szerintem az utóbbi két hétben nem volt benne részük.
But we listen real close, and I don't think they've had any in two weeks.