Cómo se dice "utóbbi időben" en inglés

HU

"utóbbi időben" en inglés

HU utóbbi időben
volume_up
{adverbio}

utóbbi időben (también: későn)
volume_up
late {adv.}
Az utóbbi időben egyedül élek felelte Mamoulian, és eléjük tette a poharakat.
Of late I've been alone, Mamoulian said, proffering the glasses of water.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül szóba az üvegházhatás.
The greenhouse effect has become a topical issue of late.
De az utóbbi időben egyretöbb mindenre visszaemlékezett.
But of late he remembered it more and more.
utóbbi időben (también: nemrég, mostanában, újabban)
volume_up
lately {adv.}
Főként Franciaország kezdeményezésére az együttműködés az utóbbi időben intenzívebbé vált.
Mainly on France's initiative, this cooperation has been further intensified lately.
Úgy tudjuk az utóbbi időben voltak bizonyos problémái az önfegyelemmel.
We understand you're having diffiiculty controlling your temper lately.
Nem vett észre szokatlant az utóbbi időben, a Parancsnokság dolgaiban?
Have you noticed anything unusual about Starfleet Command lately?

Traducciones similares para utóbbi időben en inglés

utóbbi adjetivo
időben adverbio
English
időben
English

Ejemplos de uso para "utóbbi időben" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Hungarian- Nem kapott az utóbbi időben levelet valakitől, aki meg akarta volna látogatni?
You have not received any letter from anyone proposing to call up recently?
HungarianAz utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott.
For instance, he had been reading articles and books on sexual intercourse recently.
HungarianSok konfliktus került felszínre az utóbbi időben, és a helyzet csak súlyosbodott.
Many conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.
HungarianAz utóbbi időben a tempó lelassult, és nekünk azt újra fel kell gyorsítanunk.
In recent times, the tempo has been slowing, and we must speed it up again.
HungarianAz utóbbi időben Ukrajnában széles körben érvényesültek a politikai szabadságok.
In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.
HungarianAz utóbbi időben egyre inkább megbízott az orvos jóérzésében és rokonszenvében.
She had come to rely a lot on the kindliness and sympathy of the doctor.
HungarianAz utóbbi időben a gazdaság helyreállására utaló óvatos jeleket észleltünk.
Recently, we have noticed cautious indications of a recovery in the economy.
HungarianUgyanakkor, ahogy Ön is tudja, a helyzet sokat romlott az utóbbi időben.
However, as you are aware, the situation has deteriorated drastically recently.
HungarianKidder az utóbbi időben napjában legalább tízszer jutott erre a következtetésre.
^ Mrs. Kidder had made the same remark about ten times in the last few days.
HungarianÚgy veszem észre, elég sokat tévedsz az utóbbi időben jegyezte meg csípősen Amberle.
It appears that you have been mistaken much of the time, Amberle snapped.
HungarianAmi az utóbbi időben állandóan körülvette, még áthatolhatatlanabbá vált volna.
The gray haze that customarily surrounded him seemed to have thickened.
HungarianUtóbbi időben mindig mosolygott és nem titkolta, hogy pénzre tett szert
He was all smiles these days and let it be known that he had come into money.
HungarianAz utóbbi időben az erdőket fenyegető katasztrófáknak és viharoknak lehettünk szemtanúi.
In recent times, we have witnessed disasters and storms threatening forests.
HungarianA magatehetetlen csomag, mellyel Nergal oly jól szórakozott az utóbbi időben, megérkezett.
The helpless thing that Nergal had been amusing himself with arrived suddenly.
HungarianA jázmin szó az utóbbi időben tiltás alá került a kínai internetes hálózaton.
The word 'jasmine' has been banned from the Chinese Internet recently.
HungarianAz utóbbi időben azonban többen úgy vélik, a valós koruk 1,8 millió év.
1500, were what led to the technological and political inequalities of a.d.
Hungarian- Nem lett volna az tíz, tizenöt évvel ezelőtt, de az utóbbi időben már elült ez a hullám.
It would not have been ten or fifteen years ago, but things had quieted down recently.
HungarianEz ellentmond minden, az utóbbi időben elfogadott álláspontnak, és kivételesnek kell maradnia.
This goes against all the positions recently adopted and must remain the exception.
HungarianEz a kérdés számos nemzetközi vita tárgya volt az utóbbi időben.
This issue was actually the subject of several international disputes recently.
HungarianAmi aggaszt, az az; hogy a hadseregük az utóbbi időben sokkal aktívabb volt, mint a miénk.
What concerns me is that their army has been far more active than ours.