HU van
volume_up
{verbo}

van (también: létezik)
Morgause királyné azonban biztonságban van ott, ahol van, Lothianban.
Queen Morgause is well where she is, in Lothian-I am glad my sister is with her!
Valóban ideiglenes problémáról van szó, és van rá gyakorlatias megoldás.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Legyintés és hol van már Odüsszeusz, hol van Jób, hol van Jupiter és Buddha és Jézus?
Whisk–and where was Odysseus, where was Job, where were Jupiter and Gotama and Jesus?
van (también: létezik, él, fennáll)
Ilyen megállapodás van már Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal.
Such agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Van bizonyítékunk arra nézve, hogy ezek az adatbázisok léteznek vagy nem?
Do we have proof that they exist or do not exist?
Két megközelítés van, amelyek nem létezhetnek tovább egymás mellett.
There are two approaches which cannot continue to exist in parallel.

Sinónimos (inglés) para "van":

van

Ejemplos de uso para "van" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianTehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
So in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
HungarianBanningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
Banning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
HungarianHa történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
If anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
HungarianErre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
HungarianSzükség van kutatásokra, különösen az erdőtüzek korlátozásának módjait illetően.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
HungarianKözösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
HungarianUgyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
However, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
HungarianEz üdvözlendő fejlemény, de természetesen további intézkedésekre is szükség van.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
HungarianA pasas, aki vele van talán a pasasa, talán az exférje , segít neki összeszedni.
The man with her - maybe a boyfriend, maybe her ex - was helping her pick it up.
HungarianKülönleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
HungarianCristano már úton van mondta komoran, és Hoppynak háborogni kezdett a gyomra.
Mr. Cristano is on his way, he said gravely, and Hoppy's stomach began to churn.
HungarianAshton bárónő a régióban tartózkodik, és amit Füle úr javasol, annak van értelme.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
HungarianVan egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
We're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
HungarianAzt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
They say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
HungarianAhogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
HungarianMég van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
HungarianHa belegondolnak -- tudják a kreativitásnak elég sok köze van a kauzalitáshoz is.
When you think about -- you know, creativity has a lot to do with causality too.
HungarianAzt fogom elmondani, ami az Apától és az Anyától maradt papirusztekercsekben van.
I will tell you what all these scrolls left by the Father and the Mother reveal.