Cómo se dice "zártkörű" en inglés

HU

"zártkörű" en inglés

HU zártkörű
volume_up
{adjetivo}

zártkörű (también: titkos, bizalmas, magán-, privát)
A Parlament mindig határozottan támogatta az európai zártkörű társaság statútumát.
Parliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Ma délután az európai zártkörű részvénytársaság statútumáról szavaztunk.
This afternoon, we voted on the Statute for a European private company.
A KLX zártkörű gazdasági társaság, amelynek tizenkét államban vannak érdekeltségei.
KLX was a private outfit with holdings in a dozen states.
zártkörű (también: előkelő, kizárólagos)
Egy nem-zártkörű,egyenlő testvériségről beszélünk, ahol a társadalmi státusz , és ami még fontosabb, a kor egyáltalán nem számít.
We are talking about a non-exclusive, egalitarian brotherhood where community status and more importantly, age, have no bearing whatsoever.
Konkrétan a Párizs és Moszkva közötti, négy Mistral típusú hadihajó Oroszországnak történő esetleges eladásáról szóló, zártkörű tárgyalásokra gondolok.
I am talking specifically about the exclusive talks between Paris and Moscow over the possible sale of four Mistral warships to Russia.

Ejemplos de uso para "zártkörű" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianA nyitott koordináció módszere zártkörű összejátszást és nyílt megszégyenülést eredményezett.
The method of open coordination has turned into a closed collusion and open humiliation.
HungarianMost nézzük meg, milyen jellegű előnyöket kínál a társaságoknak az európai zártkörű társaság statútuma.
Let us look now at the nature of the benefits offered to companies by the EPC statute.
HungarianTudok amerikai ételeket főzni, és a zártkörű üzletekben a hozzávalókat is be tudom szerezni.
I can cook American style, and I am able to shop at a closed store to get the correct ingredients.
HungarianA "zártkörű férfiklubtól” az Uniót irányító reprezentatívabb csoport felé kell elmozdulnunk.
We must move away from the perception of an 'all boys club' to a more representative grouping running the EU.
HungarianEz egy zártkörű ülés!
HungarianA vádak egy olyan érzékeny kutatási és fejlesztési központra vonatkoznak a Szovjetunióban, amit kormányom még a Biztonsági Tanács zártkörű ülésén sem kíván megvitatni.
The ,; sensitive research and development charges concern a high, facility in the Soviet Union, which my government would rather not discuss even in closed Security Council session.
HungarianÉn itt az információ nagyobb fokú és könnyebb elérhetőségéről beszélek; természetesen ez nem jelenti azt, hogy a képviselőcsoportok többé ne tarthassanak zártkörű találkozót.
I am talking here about greater and easier availability of information; of course, this does not mean that groups would no longer be able to hold meetings behind closed doors.
Hungarian- tenyészállományok, szaporító gazdaságok vagy vegyes zártkörű gazdaságok esetében az összes tenyészkocát és tenyésztésre szánt emsét szerológiai vizsgálatnak kell alávetni;
- in the case of breeding farms, multiplication farms or mixed closed circuit farms, all breeding sows and sows intended for breeding must be subjected to serological investigation,