Cómo se dice "to beset" en checo

EN

"to beset" en checo

EN to beset
volume_up
[beset|beset] {verbo}

to beset (también: to annoy, to badger, to bedevil, to bother)
to beset

Ejemplos de uso para "to beset" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt the same time, however, it does not include any concrete proposal to combat the existing political problems that beset the area.
Zároveň však neobsahuje žádný konkrétní návrh pro boj s existujícími politickými problémy, které sužují tuto oblast.
EnglishUnfortunately, as the rapporteur has emphasised in her document, introduction of the Galileo system continues to be beset by new problems.
Bohužel, jak ve svém dokumentu zdůraznila zpravodajka, zavádění systému Galileo stále naráží na nové problémy.
EnglishThe reasoning that underlies the Eurovignette is beset by major contradictions and the discourse that supports it becomes weaker every day.
V argumentaci, o kterou se směrnice o eurovinětě opírá, se objevují velké rozpory a její podpora každým dnem slábne.
EnglishIt is beset by natural disasters.
EnglishMost people beset by the economic squalls we have had in the past six months respond by seeing the situation as scary and possibly painful.
Většina lidí obklopená ekonomickou bouří, kterou zažíváme v posledních šesti měsících, odpovídají tak, že situaci shledávají děsivou a možná i bolestnou.
English(DE) Madam President, today we have before us the second dossier of an agreement with the USA that is beset with huge problems in matters of data protection.
(DE) Paní předsedající, dnes se zabýváme již druhým materiálem týkajícím se dohody s USA, která trpí značnými nedostatky v oblasti ochrany údajů.
EnglishHowever, the industry is beset by serious problems of governance, leading to environmental degradation, inequalities, impoverishment and corruption.
Zdejší dřevařský průmysl je však stižen závažnými problémy v oblasti správy, které vedou ke znehodnocování životního prostředí, nerovnostem, chudobě a korupci.
EnglishEvery day we can see that it is beset by problems concerning its efficiency, legitimacy and interaction with the other bodies of the multilateral system.
Každý den jsme svědky toho, že WTO sužují problémy týkající se její účinnosti a legitimnosti a vzájemné komunikace s ostatními orgány multilaterálního systému.
EnglishAs you know, the operationalisation of the financial assistance is beset by considerable uncertainties due to the political and constitutional crisis which has not yet been overcome.
Jak víte, operativnost finanční pomoci je závislá na veliké nejistotě, která pramení z dosud nepřekonané politické a ústavní krize.
EnglishIn recent months, Parliament has spoken several times on the difficulties that have seriously beset the milk sector, and asked the Commission and the Council to take urgent action.
V nedávných měsících Parlament několikrát hovořil o nesnázích, které vážně sužují odvětví mléka, a žádal Komisi a Radu, aby podnikly okamžitá opatření.
English(EL) Mr President, in our first part-session of the New Year, I would like to talk about the political crisis, which continues to beset Lebanon be mired and the role that our Parliament should play.
(EL) Pane předsedo, na našem prvním dílčím zasedání v novém roce bych chtěla promluvit o politické krizi, která nadále sužuje Libanon, a o úloze, kterou by měl hrát náš Parlament.