Cómo se dice "hi-tech" en checo

EN

"hi-tech" en checo

EN hi-tech
volume_up
{adjetivo}

Sinónimos (inglés) para "hi-tech":

hi-tech
English

Traducciones similares para hi-tech en checo

hi! interjección
tech sustantivo

Ejemplos de uso para "hi-tech" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe leap from plough to hi-tech tractor is not at all an appropriate one.
Skok od pluhu k technologicky vyspělému traktoru není ani zdaleka tím nejlepším řešením.
EnglishI also welcome the attention to the development of the hi-tech, knowledge economy and science.
Rovněž vítám zájem o rozvoj špičkových technologií, znalostní ekonomiky a vědy.
EnglishNow I combine them with hi-tech materials and engineering to create voluptuous, billowing forms the scale of buildings.
Teď je kombinuji s nejmodernějšími materiály a technologiemi a tvořím úchvatné vzdouvající se útvary velké jako budovy.
EnglishThat very day I also visited Unicor, which is one of the hi-tech companies that recycle electrical and electronic waste.
Tentýž den jsem navštívil Unicor, což je jedna z technologicky špičkových firem, které recyklují elektrický a elektronický odpad.