Cómo se dice "patients" en checo

EN

"patients" en checo

volume_up
patient {sustantivo}
CS

EN patients
volume_up
{plural}

patients (también: inmates)
Patients must have the right to obtain complete, correct information about medicines.
Pacienti musí mít právo obdržet ucelené, správné informace o léčivech.
Patients should be subjects, not the objects of a marketing campaign.
Pacienti by měli být subjekty, nikoliv objekty marketingové kampaně.
Government-approved, American Cancer Society, but patients know what patients want to know.
Vládou podporovaná, American Cancer Society, ale pacienti ví, co potřebujou vědět.

Sinónimos (inglés) para "patient":

patient

Ejemplos de uso para "patients" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishParliament has rightly decided to focus on and protect the interests of patients.
Parlament se správně rozhodl, že se zaměří na zájmy pacientů a na jejich ochranu.
EnglishAnd this is actually still, of course, experimental, not for use in patients.
Je ale pochopitelně stále ve fázi experimentu a pro pacienty se ještě nevyužívá.
EnglishIn addition, more should be done to better adjust healthcare to patients' needs.
Dále je třeba usilovat o lepší přizpůsobení zdravotní péče potřebám pacientů.
EnglishThe face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.
Transplantace obličeje má svou roli u obětí popálenin, kteří potřebují novou kůži.
EnglishBut this is a measure for patients - not for services, that is for another day.
Ale to je opatření zaměřené na pacienty - nikoli na služby, to je v jiný den.
EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Tenhle pokus jsme dělali se skupinou pacientů, která trpí anterográdní amnézií.
EnglishMore than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
Více než 60 000 pacientů čeká na transplantaci srdce, jater, plic nebo ledvin.
EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Studoval pacienty s Alzheimerem, kteří mají demenci v předním mozkovém laloku.
EnglishYou speak about these things with so much insight and empathy for your patients.
Vykládáte o těchto věcech s takovým porozuměním a s takovou empatií k vaším pacientům.
EnglishI recently hosted the launch of a book providing 12 000 patients' testimonials.
Nedávno jsem pořádala křest knihy, která obsahuje výpovědi 12 000 pacientů.
EnglishThe directive is based on patients' needs, and not on financial resources.
Směrnice je založena na potřebách pacientů, a nikoli na finančních prostředcích.
EnglishI was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
Pořád mě zajímala i ta otázka, jak nejlépe sundat obvazy u popálených pacientů.
EnglishToday, almost a thousand patients are registered for transplants in Austria.
V současnosti je na transplantaci zaregistrovaných v Rakousku téměř tisíc pacientů.
EnglishPatients treated often experienced a considerable reduction in their bone pain.
Cílem léčby pomocí bisfosfonátů je potlačit nadměrnou činnost osteoklastů.
EnglishThe central question in this context is: what can the European Union do for patients?
Ústřední otázkou v této souvislosti je: co může Evropská unie pro pacienty udělat?
EnglishOtherwise, patients' rights, as defined by the European judges, would be undermined.
Jinak by byla práva pacientů, tak jak jsou definována evropskými soudci, podkopána.
EnglishImplement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.
Uplatňujme ho tak, abychom posílili práva pacientů namísto toho, abychom je omezovali.
EnglishWe're still not curing enough patients -- it's the most disfiguring cancer.
Stále nevyléčíme mnoho pacientů -- je to nejvíce znetvořující forma rakoviny.
EnglishAnd it is why we must make it work for patients and for health services.
A proto se musíme postarat, aby to pro pacienty a zdravotnické služby fungovalo.
English(ET) Mr President, we are taking an important step forward in the interest of patients.
(ET) Pane předsedající, činíme významný krok vpřed, pokud jde o zájmy pacientů.