Cómo se dice "patriarchal" en checo

EN

"patriarchal" en checo

volume_up
patriarch {sustantivo}

EN patriarchal
volume_up
{adjetivo}

patriarchal
However, it is the patriarchal structures in society that make women weak.
Je to však patriarchální struktura společnosti, která ženy slabými činí.
They promote a patriarchal family, in which the woman's role revolves around kitchen, cradle and church.
Podporuje patriarchální rodinu, ve které je role ženy u plotny, u kolíbky a v kostele.
The roles of victim and perpetrator are reversed for the benefit of a patriarchal society.
Postavení oběti a pachatele je obrácené tak, aby vyhovovalo patriarchální společnosti.

Sinónimos (inglés) para "patriarch":

patriarch

Ejemplos de uso para "patriarchal" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOver several decades, South Korea built one of the most patriarchal societies we know about.
Během několika desítek let tam vznikla jedna z nejvíc patriarchálních společností, které známe.
EnglishOur neighborhood was full of large families, where fathers were the heads of households, so I grew up seeing my mother as a divorcee in a patriarchal environment.
Takže jsem vyrostla a mámu viděla jako rozvedenou ženu v patriarchálním prostředí.
EnglishBy permitting migration, the EU has imported problems from every conceivable quarter, including honour killings, forced marriages and domestic violence in patriarchal family structures.
Umožněním migrace importovala EU problémy všeho myslitelného druhu, včetně vražd ze cti, nucených sňatků a domácího násilí v patriarchálně uspořádaných rodinách.
EnglishBy permitting migration, the EU has imported problems from every country of the world, including honour killings, forced marriages and domestic violence in patriarchal family structures.
Tím, že EU umožnila migraci, dovezla si z každé země na světě problémy, včetně vražd ze cti, nucených sňatků a domácího násilí v patriarchálních rodinných strukturách.