Cómo se dice "patriots" en checo

EN

"patriots" en checo

volume_up
patriot {sustantivo}
CS
EN

patriots {plural}

volume_up
patriots
Without this inviolability, the peace to which true patriots aspire could be seriously threatened.
Bez zaručení této neporušitelnosti by mohlo dojít k ohrožení míru, po němž touží skuteční patrioti.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, fortunately there are still patriots in Europe and obviously we shall call for a national referendum.
(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, v Evropě jsou naštěstí stále patrioti a evidentně budeme požadovat vnitrostátní referendum.
patriots
Unfortunately, public opinion surveys confirm that the majority of these people will never become Latvian patriots, but the majority of them are already patriots of another country.
Naneštěstí průzkumy veřejného mínění potvrzují, že se většina těchto lidí nikdy nestane lotyšskými vlastenci, ale většinu z nich tvoří vlastenci jiné země.
Four Slovenian patriots, Bidovec, Marušič, Miloš and Valenčič, were sentenced to death by a special fascist tribunal in 1930, during the First Trieste Trial.
Čtyři slovinští vlastenci, Bidovec, Marušič, Miloš a Valenčič, byli v roce 1930 v průběhu prvního terstského procesu odsouzeni zvláštním fašistickým tribunálem k smrti.

Sinónimos (inglés) para "patriot":

patriot

Ejemplos de uso para "patriots" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe demand justice, we demand the release of these five Cuban patriots.
Požadujeme spravedlnost, požadujeme propuštění těchto pěti kubánských vlastenců.
EnglishSo national resistance is legitimate: the right of all citizens, and the duty of all patriots.
Národní odpor je tudíž legitimní: je právem všech občanů a povinností všech vlastenců.
English"No, I don't know that atheists should be considered citizens, nor should they be considered patriots.
"Ne, nemyslím, že by měli být ateisti považováni za občany, ani za vlastence.
EnglishFor us, the patriots of 'Ataka', energy independence for Bulgaria is a number one priority.
Pro nás, vlastence ze strany Ataka, je prioritou číslo jedna energetická nezávislost Bulharska.
EnglishIn our opinion, that of the patriots from Ataka, the solution of this problem is in abiding by the all the laws in each single country.
Dle našeho názoru, názoru vlastenců z Ataky, spočívá řešení problému v dodržování veškerých zákonů každé jednotlivé země.