Cómo se dice "previewing" en checo

EN

"previewing" en checo

volume_up
previewing {sustantivo}
volume_up
preview {sustantivo}
EN

previewing {sustantivo}

volume_up

Sinónimos (inglés) para "preview":

preview

Ejemplos de uso para "previewing" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf you want to open a window you are previewing, just click its thumbnail.
Pokud chcete otevřít okno, které vidíte v náhledu, stačí kliknout na jeho miniaturu.
EnglishTo exit full screen and continue previewing video in the preview monitor, press ESC.
V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Celá obrazovka.
EnglishA new taskbar thumbnail with playback controls makes previewing easier and fun.
Nová miniatura na hlavním panelu (s ovládacími prvky pro přehrávání) zajišťuje snazší a zábavnější zobrazení náhledu.
EnglishAfter previewing it and confirming it's what you submitted, you could submit it into the Mechanical Turk with no other context.
Po poslechnutí a ověření toho, co jste zadali, jste mohli bez dalších kroků výsledek odeslat do Mechanického Turka.
EnglishDetermine which aspect ratio you want to use for previewing video in Windows Movie Maker and for your final published movie.
Rozhodněte, jaký poměr stran chcete použít pro zobrazení náhledu videa v programu Windows Movie Maker a pro výsledný publikovaný film.
EnglishThis can cause problems when you're importing video and audio, previewing audio and video on the storyboard/timeline, or publishing a movie.
To může způsobovat potíže při importování videa a zvuku, zobrazování náhledu videa a zvuku ve scénáři nebo na časové ose nebo při publikování filmu.
EnglishPeriodically previewing a project in the monitor as you work on it is useful to see how it looks and sounds and to check your editing.
Pravidelné prohlížení náhledu v monitoru během práce na projektu je užitečné k tomu, abyste měli představu o ozvučení a vzhledu a mohli sledovat své úpravy.