EN quit
volume_up
{adjetivo}

quit
volume_up
zbavený {adj. m} (povinnosti, závazku)
quit
volume_up
zproštěný {adj. m} (povinnosti, závazku)

Ejemplos de uso para "quit" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo I quit my job and decided that that's the subject that I wanted to tackle.
Dala jsem výpověď a rozhodla jsem se, že to je ta práce, do které se pustím.
EnglishIs your opponent intentionally stalling, or slowing down the game hoping to make you quit?
Je váš soupeř záměrně zablokován, nebo protahuje hru v naději, že hru ukončíte?
EnglishThe reason you're trying to understand why they hate us, is to get them to quit hating us.
Porozumění příčin nenávisti je dobré k tomu, že je můžete přimět k tomu, aby přestali.
EnglishJudge Forer did what she was required to do, and then she quit the bench.
Soudkyně Forerová udělala to, co se po ní chtělo, a pak rezignovala.
EnglishHe wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous so he quit.
Nebyl první, nezbohatl, nestal se slavným, a tak to vzdal.
EnglishIn October 2009, the Social Democratic Party quit the government.
V říjnu roku 2009 opustila vládu sociálně demokratická strana.
EnglishI welcome that increased level of restructuring aid will be paid to those who have already quit beet production.
Vítám, že bude zvýšený objem restrukturalizační pomoci vyplacen těm, kteří již výrobu řepy ukončili.
EnglishSo I quit my job; I went back to Bangladesh.
Dal jsem tedy výpověď v práci a vrátil se zpět do Bangladéše.
EnglishYou can quit I.M.; you can't hide your manager.
Je pryč. ~~~ A uvidíte, že se nic nestane.
EnglishYou can quit the email app; you can't quit your boss.
Můj poslední návrh se týká mítingů.
EnglishClose all windows and quit this application
Zavrení všech oken a opuštení této aplikace
EnglishI quit my job as a newspaper editor after my father died in February of that same year, and decided to travel.
Dala jsem výpověď v práci, kde jsem pracovala jako editorka novin po té, co stejného roku umřel můj otec, a rozhodla jsem se cestovat.
EnglishSo I quit my day job as a nurse.
Opustil jsem svoji práci zdravotního bratra.
EnglishThe Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet.
Lisabonská smlouva vytváří pochopitelnější, demokratičtější a účinnější Evropskou unii a toho se prostě nemůžeme vzdát.
EnglishClick Quit SkyDrive.
Klikněte na tlačítko Ukončit aplikaci SkyDrive.
EnglishSo this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.
A tak jsem přišel o svůj idealismus, rozhodl se dát výpověď a studovat, jak vlastně internet může bránit demokratizaci.
EnglishIn order to close Google Chrome completely when background apps are running, select Exit from the wrench menu (Quit on a Mac).
Chcete-li Google Chrome zavřít úplně a na pozadí jsou spuštěny aplikace, vyberte v nabídce Nástroje možnost Konec (v systému Mac možnost Ukončit).
EnglishSo once the Khan Academy -- I quit my job and we turned into a real organization -- we're a not-for-profit -- the question is, how do we take this to the next level?
Takže s Khanovou akademií -- odešel jsem z práce a založili jsme skutečnou organizaci, jsme neziskovka -- položili jsme si otázku, jak to posunout dál?
EnglishBut those who had announced it quit after only 33 minutes, on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal.
Na druhou stranu, ti, kteří se svěřili se svým cílem skončili v průměru po 33 minutách, a když se jich potom zeptali, odpověděli, že se cítí o hodně blíž ke splnění svého cíle.