Cómo se dice "v" en checo

EN

"v" en checo

volume_up
v {prp.}
CS
CS

"v" en inglés

volume_up
v {prp.}
EN
EN

v {preposición}

volume_up
v (también: at, in, on, within)
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
CS

v {preposición}

volume_up
v (también: dovnitř, ve)
Jabra BT500v - Ocenění Best in test (Nejlepší v testu), Connexie, Belgie
Jabra BT500v - Best in test, Connexie Belgium
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
JW: V Latinské Americe, v Indii, v Jihovýchodní Asii, a především v Číně.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
v (también: na, při, u, ve)
Informace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
V Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
V poslední době jsme měli problémy v Madridu, kde lidé protestovali v ulicích.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
v (también: při, u, ve)
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
V dané situaci není nikdo z našich vyslanců v současné době v Hondurasu přítomen.
We have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
Domácí univerzita v Coimbře, založená v roce 1290, je jednou z nejstarších v Evropě.
At home, the university of Coimbra, established in 1290, is one of the oldest in Europe.
To jenom prohloubilo sociální rozdíly v rámci Evropské unie a v rámci členských států.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Jinak by nebylo možné zákaz uplatnit v souladu s právními předpisy a v přiměřené době.
Otherwise, they could not be legally binding within a reasonable timeframe.
Představuje rámec, v kterém se dosáhlo dohody v rámci Evropské unie.
That is the context in which an agreement was reached within the European Union.
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

Sinónimos (inglés) para "v":

v
English

Ejemplos de uso para "v" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English2008 budget guidelines (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) and VIII(B)) (vote)
Rozpočtové směry na rok 2008 (hlasování)
EnglishAnd here's my visual C.V. I'm not quite sure I've succeeded.
EnglishThe cost of lifting the pencil and marking a V is higher than the possible benefit of the decision, so that's why we get this effect."
Náklady na zvednutí tužky a zaškrtnutí políčka jsou vyšší než možný prospěch tohoto rozhodnutí" A proto máme tento výsledek.
EnglishThis has been reiterated by the European Court of Human Rights in its judgment in the fourth Cyprus v.
Toto zopakoval Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ve čtvrtém mezistátním případu Kypr vs. Turecko od roku 2001.
EnglishBut when you're sharing a car and you have a car-share service, you might use an E.V. to commute, you get a truck because you're doing a home project.
Ale když sdílíte auto a máte službu na sdílení aut, můžete dojíždět elektromobilem, pokud se stěhujete, dostanete náklaďák.
English(The S-Video cable transfers the video to the DV camera, and the audio goes through the red-and-white RCA connectors on the A/V cable.)
Na obrázku je také znázorněna digitální videokamera připojená k počítači pomocí připojení IEEE 1394 (tento postup bude třeba provést později).
EnglishPlug the yellow, red, and white RCA connectors on the other end of the A/V cable into the corresponding yellow, red, and white RCA jacks on the analog video camera or VCR.
Stiskněte tlačítko nebo jiný ovládací prvek na digitální videokameře, který otevře nabídku nastavení přehrávání.
EnglishThat is why it is absolutely crucial that Italy complies with the Lautsi v.
Z tohoto důvodu je naprosto nezbytně nutné, aby se Itálie podřídila rozsudku ve sporu Lautsi versus Itálie, který byl vynesen Evropským soudem pro lidská práva.
EnglishIn particular, the Commission should endorse the view of Parliament, which reflects the view of a significant number of Member States within the meaning of Article 11(4) of the EU Treaty (n.v.).
Komise by zejména měla podpořit stanovisko Parlamentu, které odráží stanovisko podstatného počtu členských států ve smyslu čl.
English

~~~ Plug the single Mini A/V connector on the one end of the A/V cable into the Mini A/V jack on the DV camera. ~~~ (The Mini A/V jack is often yellow and labeled Audio/Video.) ~~~

~~~ Zapněte digitální videokameru a přepněte ji do režimu přehrávání (často je tento režim na digitální videokameře označen jako VCR nebo VTR). ~~~