Cómo se dice "deceased" en danés

EN

"deceased" en danés

DA

EN deceased
volume_up
{adjetivo}

deceased (también: departed)
volume_up
afdød {adj.}
I ask you, colleagues, as a mark of respect for the deceased Queen Mother, to observe one minute's silence.
Jeg vil bede Dem, kolleger, om at holde et minuts stilhed som et tegn på respekt for den afdøde dronningemoder.
Any decision to provide the contents of a deceased user’s email will be made only after a careful review, and the application to obtain email content is a lengthy process.
Enhver beslutning om at udlevere indholdet af en afdød brugers e-mail vil kun blive truffet efter nøje overvejelser, og ansøgningen om at få udleveret e-mail-indhold er en længerevarende proces.

Sinónimos (inglés) para "deceased":

deceased

Ejemplos de uso para "deceased" en danés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor example, it is unacceptable to take a heart valve from a deceased donor and sell it.
F.eks. er det uacceptabelt at tage en hjerteklap fra en død donor og sælge den.
EnglishWe should like to show our solidarity with the family and friends of the deceased.
Vi vil gerne vise vores solidaritet med den afdødes familie og venner.
EnglishPerhaps I could quote Mark Twain who was wrongly reported to be deceased.
Jeg må måske tillade mig at citere Mark Twain, som fejlagtigt var blevet rapporteret død.
EnglishI ask you, colleagues, as a mark of respect for the deceased Queen Mother, to observe one minute's silence.
Jeg vil bede Dem, kolleger, om at holde et minuts stilhed som et tegn på respekt for den afdøde dronningemoder.
EnglishOn behalf of Parliament I convey our condolences to the family and colleagues of the deceased and also our outrage at this act.
På Parlamentets vegne vil jeg kondolere over for afdødes familie og kolleger og fordømme denne handling.
EnglishSecondly, respect for the human body must be assured with regard to removal from both living and deceased donors.
For det andet skal vi sikre respekten for det menneskelige legeme, når der udtages væv og celler, uanset om donoren er levende eller død.
EnglishAnother, now deceased, member of the CoR is alleged to have been engaged in airline ticket fraud amounting to some EUR 11 000.
Et andet nu afdødt medlem af Regionsudvalget hævdes at have været indblandet i svindel med flybilletter til et beløb af omkring 11.000 euro.
EnglishNow there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Men nu var der hos os syv Brødre; og den første giftede sig og døde; og efterdi han ikke havde Afkom efterlod han sin Hustru til sin Broder.
EnglishThey are dead, they shall not live; they are deceased, they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish.
Døde bliver ikke levende Dødninger står ikke op; derfor hjemsøgte og tilintetgjorde du dem og udslettede hvert et Minde om dem.
EnglishAs long as it cannot be guaranteed that meal from deceased animals is not being mixed with animal meal that is free from infection, then all animal meal must be banned for use as feed.
Så længe man ikke kan garantere, at der ikke blandes kadavermel i smittefrit kødmel, skal alt kødmel forbydes som foder.