Cómo se dice "I spent some time" en danés

EN

"I spent some time" en danés

Mira frases de ejemplo para usos de "I spent some time" en distintos contextos.

Traducciones similares para I spent some time en danés

I pronombre
Danish
spent verbo
Danish
to spend verbo
Danish
some adjetivo
some adverbio
Danish
some pronombre
Danish
time sustantivo
to time verbo

Ejemplos de uso para "I spent some time" en danés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Aprende otras palabras

English
  • I spent some time

En el diccionario inglés-español podrás encontrar más traducciones.