Cómo se dice "strain" en danés

EN

"strain" en danés

volume_up
strain {sustantivo}

EN strain
volume_up
{sustantivo}

1. general

2. "pressures"

strain (también: pressure)
This way companies that have opted in will not be under strain.
På den måde vil de firmaer, der har valgt at deltage, ikke være under pres.
Family life is under strain as families struggle to balance work and home.
Familielivet er under pres, fordi familierne kæmper for at forene arbejde og familieliv.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
Denne sygdom lægger et stort pres på både patient og familie, også økonomisk.

3. medicina

strain
strain

Ejemplos de uso para "strain" en danés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishECHO is already under enormous strain - up to 15, 000 contracts in 1995 alone.
ECHO oplever allerede en kolossal belastning - op til 15.000 kontrakter alene i 1995.
EnglishIt is creaking under the strain of the mass movement of 21 million migrants a year.
Det lider under den enorme bevægelse af 21 millioner indvandrere om året.
EnglishOne per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
For mit land betyder 1 % af bruttonationalproduktet om året en for kraftig anstrengelse.
EnglishThose effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.
- Hr. formand, jeg vil gerne takke ordføreren, fru Gutiérrez-Cortines, for hendes betænkning.
EnglishDoes the Commission proposal put the present Member States under excessive financial strain?
Vil Kommissionens forslag overbelaste de nuværende medlemsstater finansielt?
EnglishVaccination is only effective against the targeted strain and for a limited period only.
Vaccination virker kun på den stamme, den er beregnet på, og kun i en begrænset periode.
EnglishBut we should not put too much strain on the Council here if we really want to achieve anything.
Men vi bør heller ikke her overanstrenge Rådet, hvis vi virkelig vil opnå noget.
EnglishThis has placed a considerable strain on Parliament's services and I offer them my apologies.
Det har krævet en ekstra indsats fra Parlamentets tjenestegrenes side.
EnglishI believe that the current situation is putting untold emotional and psychological strain on farmers.
Jeg mener, at den nuværende situation er helt ubærlig for landmændene.
EnglishBut, secondly, the projects will put a strain on, indeed will be injurious to, the national democracies.
Men for det andet er projekterne belastende, ja lemlæstende for de nationale demokratier.
EnglishThe key is clearly vaccines, and it is the new vaccines we will need, once we know the strain.
Nøglen er helt klart vacciner, og det er de nye vacciner, der er brug for, så snart vi kender stammen.
EnglishSuch a country would not put any strain on the eurozone.
Gældsstigningen vil være stabil og derfor forsvarlig på lang sigt.
EnglishIt appears that nobody is immune to this particular strain.
Det ser ud til, at ingen er immune over for netop denne stamme.
EnglishYe blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel!
I blinde Vejledere I som si Myggen af men nedsluge Kamelen!
EnglishOtherwise, we shall strain at a gnat and swallow a camel and public health will suffer as a result.
I modsat fald fisker vi myggen op af kruset og sluger kamelen på bekostning af den offentlige sundhed.
EnglishWe are facing an extremely virulent strain and the environmental conditions lead us to fear the worst.
Vi står over for en meget smitsom stamme og nogle miljøforhold, som får os til at frygte det værste.
EnglishOnly within the last couple of months scientists in Germany have discovered a strange strain in salmon.
Her inden for de seneste par måneder har tyske videnskabsfolk opdaget en mærkelig deformitet hos laks.
EnglishSome may wonder what we are letting ourselves in for, and others whether the Union will be put under too great a strain.
" Hvad er det, vi går i møde? ", spørger nogle, " Kan EU magte det? ", spørger andre.
EnglishWe know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
Vi ved, at en lang arbejdstid uanset årsagen fører til anspændthed, stress og eventuelt sammenbrud.
EnglishAs the disease is not endemic in the EU, the selection of the appropriate vaccine strain would be a pure lottery.
Da sygdommen ikke er endemisk i EU, er der ingen garanti for, at man vælger den rigtige vaccine.