Cómo se dice "86" en finlandés

EN

"86" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "86" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "86" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMr President, Article 86 of the Treaty captures the very essence of the resolution.
Arvoisa puhemies, tämän päätöslauselman ydin on perustamissopimuksen 86 artikla.
EnglishThese so-called developing countries also contain 86 % of the world's plants.
Niin sanotuista kehitysmaista on peräisin 86 % kaikista maailman kasveista.
EnglishThe Commission can accept in principle the following amendments: 48, 52, 55, 60 and 86.
Komissio voi hyväksyä seuraavat tarkistukset periaatteessa: 48, 52, 55, 60 ja 86.
EnglishI believe it should remain a clear and simple repeal of Regulation (EC) No 4056/86.
Mielestäni asetus (EY) N:o 4056/86 olisi aivan yksinkertaisesti kumottava.
EnglishChild mortality in Swaziland was 78/1000 in 1997, compared to 86/1000 now.
Swazimaan lapsikuolleisuus vuonna 1997 oli 78/1000, ja nyt suhde on 86/1000.
EnglishComputer with a 1 gigahertz (GHz) 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor.
Tietokone, jossa on 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin.
EnglishAustria has 3.87 million hectares of wooded area of which 86 % is managed.
Itävallan metsäpinta-ala on 3, 87 miljoonaa hehtaaria, josta 86 prosenttia hoidettua.
EnglishIt is our belief that Regulation (EEC) No 4056/86 cannot be deleted without being replaced.
Mielestämme asetusta (ETY) N:o 4056/86 ei voida kumota korvaamatta sitä toisella.
EnglishOpinion on cash currency circulation (CON/2008/86)Slovakia, 8.12.2008, pdf 28 kB, en . sk
Lausunto käteisrahan kierrosta (CON/2008/86)Slovakia, 8.12.2008, pdf 28 kB, en . sk
EnglishThey are abusing a dominant market position in breach of Article 86.
He käyttävät väärinhallitsevaa markkina-asemaa, joka on kielletty 86 artiklassa.
EnglishEthnically, the population is 86% Slovak; Hungarians are the largest minority.
Etnisesti väestöstä 86 prosenttia on slovakkeja, ja unkarilaiset ovat suurin vähemmistöryhmä.
EnglishThe next item is the vote on the report (A4-86/98) by Mr Varela Suanzes-Carpegna.
Ensin äänestys Varela Suansez-Carpegnan mietinnöstä (A4-0086/98).
English1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
Vähintään 1 gigahertsin (GHz) 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin
English2.6 million people out of a population of around 8.6 million urgently need assistance.
8,6 miljoonan väestöstä 2,6 miljoonaa henkeä tarvitsee kipeästi apua.
EnglishAnd chemicals are implicated in 86% of cancer-related occupational illnesses.
Lisäksi kemikaalit ovat vaikuttava tekijä 86 prosentissa syöpään liittyvistä ammattitaudeista.
EnglishIt does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
Sen mielestä nämä tuottamattomiksi muuttuneet vedet eivät ole 86 miljoonan euron arvoiset vuodessa.
EnglishWhere else do 86 nations come together to discuss matters of mutual concern?
Missä muualla 86 kansan edustajat kokoontuvat yhteen keskustellakseen yhteisistä huolenaiheista?
EnglishWe know from studies in the USA that 86% of us live for the same length of time.
Tiedämme Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten perusteella, että meistä 86 prosenttia elää yhtä pitkään.
EnglishThe paper intimates that self-employed drivers work 86-hour weeks.
Kannanotossa vihjaillaan, että itsenäiset kuljettajat työskentelevät 86 tuntia viikossa.
EnglishSouth Africa will open its markets to 86% of European Union exports over twelve years.
Etelä-Afrikka vapauttaa markkinansa 86 %:lle eurooppalaisista vientituotteista 12 vuoden kuluessa.

Aprende otras palabras

English
  • 86

Busque más palabras en el diccionario español-inglés.