Cómo se dice "about them" en finlandés

EN

"about them" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "about them" en distintos contextos.

Traducciones similares para about them en finlandés

about adverbio
about preposición
them pronombre

Ejemplos de uso para "about them" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishThere is a lot of talk about them at the moment, but they are not really known.
Niistä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta todellisuudessa niitä ei tiedetä.
EnglishWe must therefore be able to label GMOs and provide proper information about them.
Siksi meidän on voitava merkitä GMO-tuotteet ja antaa niistä asianmukaista tietoa.
EnglishThey are healthcare professionals, of course - we have spoken a lot about them.
On tietenkin kyse terveydenhuoltoalan ammattilaisista, olemme puhuneet heistä paljon.
EnglishBut the elderly who constructed Europe - do we think about them sometimes?
Mutta ajattelemmeko me koskaan niitä vanhuksia, jotka ovat rakentaneet Euroopan?
EnglishRussia does not care any less about its relations with the EU than we care about them.
Venäjä pitää suhteitaan EU:hun yhtä suuressa arvossa kuin EU suhteitaan Venäjään.
EnglishBy all means, let us have risk assessments, but let us not go overboard about them.
Tehkäämme kaikin mokomin riskinarviointia, mutta älkäämme menkö siinä liian pitkälle.
EnglishIt is true, ladies and gentlemen, that I have not just asked them about the Prestige.
Hyvät parlamentin jäsenet, on totta, että en kysynyt ainoastaan Prestigestä.
EnglishTrust in Member States' systems can be improved by learning about them.
Luottamusta jäsenvaltioiden järjestelmiin voidaan parantaa ottamalla heistä oppia.
EnglishWe understand that with certain modifications Parliament is about to follow them.
Olemme ymmärtäneet, että parlamentti aikoo noudattaa niitä joidenkin tarkistusten jälkeen.
EnglishSo I want to say a little bit about each of those lives and what we know about them.
Haluan sanoa jotain kaikista noista elämistä, ja mitä me niistä tiedämme.
EnglishThe Member States have accused Europe of not doing enough about them.
Jäsenvaltiot ovat syyttäneet EU:ta riittämättömästä toiminnasta niiden yhteydessä.
EnglishAt the time, the Council welcomed these suggestions, but did nothing about them.
Neuvosto oli tyytyväinen ehdotuksiin, muttei tehnyt niille mitään.
EnglishI am not going to repeat them as we spoke about them together, in this House, last month.
En aio toistaa niitä, koska puhuimme niistä viime kuussa yhdessä tässä parlamentissa.
EnglishIf we want to overcome problems, we must talk about them quite openly.
Jos haluamme päästä ongelmista, meidän on puhuttava niistä täysin avoimesti.
EnglishFind out about them via your services, because they have been a spectacular success’.
Voitte saada niistä lisätietoa omalta yksiköltänne, sillä ne ovat olleet valtava menestys.
EnglishWe have been hearing about them for the last six months, and we have yet to see one take place.
Niistä ilmoitettiin meille puoli vuotta sitten, eikä mitään ole vielä tapahtunut.
EnglishWe hope there will be large majorities tomorrow, and will play our part in bringing them about.
Toivomme suuren enemmistön tukea huomiseksi ja edistämme sitä omalta osaltamme.
EnglishLegislation on consumers and enterprises should indeed be for them and about them.
Kuluttajia ja yrityksiä koskevan lainsäädännön pitäisi todellakin olla heitä varten ja heistä.
EnglishI can clearly remember the first time I heard about them on the radio.
Voin selkeästi muistaa ensimmäisen kerran, jolloin kuulin siitä radiosta.

Aprende otras palabras

English
  • about them

Más traducciones en el diccionario español-alemán.