Cómo se dice "accurate" en finlandés

EN

"accurate" en finlandés

EN accurate
volume_up
{adjetivo}

accurate (también: detailed, economical, exact, precise)
volume_up
tarkka {adj.}
Accurate, truthful information is accurate truthful information.
Tarkka, totuudenmukainen tieto on aina tarkkaa, totuudenmukaista tietoa.
That remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
Se on edelleen tarkka julkilausuma nykyisestä kannasta, ja viittaisinkin siihen.
That is not new or unusual, but accurate monitoring is essential.
Se ei ole mitenkään uutta tai tavatonta, mutta tarkka valvonta on välttämätöntä.
accurate (también: appropriate, exact, explicit, prompt)
The report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Mietintö on kattava ja täsmällinen, ja siinä esitetään tulevat haasteet.
Part of that response has to be accurate, clear, panic-free information to consumers.
Siihen on kuuluttava myös täsmällinen, selkeä ja hätäilemätön tiedottaminen kuluttajille.
The title of the report is not accurate. I would say it is slightly misleading.
Mietinnön otsikko ei ole mielestäni täsmällinen vaan jopa hieman harhaanjohtava.
accurate (también: correct)
I feel that we really have our work cut out to gain an accurate and objective understanding of the present situation in Tunisia.
Minusta tuntuu, että meillä on todella paljon työtä saadaksemme paikkansapitävä ja objektiivinen käsitys Tunisian nykytilanteesta.
Bizarre because the only accurate thing in it is the description of the famine which is hitting about half of the nearly 23 million people there.
Merkillinen siinä mielessä, että ainoa paikkansapitävä asia siinä on kuvaus nälänhädästä, josta noin puolet miltei 23 miljoonasta korealaisesta kärsii.

Sinónimos (inglés) para "accurate":

accurate

Ejemplos de uso para "accurate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Minä en tarkoita nyt sitä, etteikö meidän pitäisi kuvata asioita täsmällisesti.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Kuluttajat tarvitsevat täsmällistä tietoa pystyäkseen puolustamaan oikeuksiaan.
EnglishI think she could not have been more accurate and could not have put it better.
Hän ei mielestäni olisi voinut olla enemmän oikeassa eikä ilmaista asiaa paremmin.
EnglishMadam President, I cannot provide an accurate answer to this question at the moment.
. (FR) Arvoisa puhemies, juuri nyt en voi vastata tarkasti tähän kysymykseen.
EnglishHow can consumers exercise this choice unless someone checks that this is accurate?
Kuinka kuluttajat voivat tehdä valintansa, jos joku ei tarkista paikkansapitävyyttä?
EnglishThat is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Se on välttämätöntä alijäämien oikean ja luotettavan laskemisen kannalta.
EnglishThe citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
Kansalaisilla on oikeus saada oikeaa tietoa siitä, mitä me teemme heille.
EnglishThis is particularly serious as cheap electronic devices are not very accurate.
Tämä on erityisen vakava asia, sillä halvat sähköiset laitteet eivät ole kovin tarkkoja.
EnglishI do not think that figure - which is provided by Amnesty International - is accurate.
Uskoakseni tämä luku jonka Amnesty International on meille välittänyt ei ole oikea.
EnglishFoodstuffs must be healthy and the consumers must be given accurate information.
Elintarvikkeiden on oltava terveellisiä, ja kuluttajille on annettava täsmällistä tietoa.
EnglishConsumers must have access to accurate information on which to base their decisions.
Kuluttajien on saatava täsmällisiä tietoja, joiden pohjalta he voivat tehdä päätöksiä.
EnglishWe need accurate information and we must, if possible, reassure our fellow citizens.
Tarvitsemme tarkkoja tietoja, ja kansalaisia on rauhoitettava mahdollisuuksien mukaan.
EnglishWe need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.
Asiaa on käsiteltävä jokseenkin nopeammin, ja tarkkaa valvontaa tarvitaan.
EnglishAn even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Vielä oikeampi nimitys sille oli ollut "vakautta kasvun nimessä -sopimus".
EnglishAccurate data on the population are required to comply with important legislation.
Tarkkoja väestötietoja tarvitaan tärkeän lainsäädännön noudattamiseksi.
EnglishIn this regard, it is necessary to ensure that the information is accurate and complete.
Siinä suhteessa on varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä.
EnglishWe shall be looking in four years time to see if that is really accurate.
Neljän vuoden kuluttua tulemme tarkkaan katsomaan, onko näin todella käynyt.
EnglishThe Stability and Growth Pact indicators are clearly not accurate and do not work.
Vakaus- ja kasvusopimuksen indikaattorit eivät selvästikään ole tarkkoja eivätkä toimivia.
EnglishEverything he does is accurate and practical, and such is the case with this report.
Kaikki, mitä hän tekee, on täsmällistä ja käytännöllistä, ja niin on myös tämä mietintö.
EnglishCommissioner, your diagnosis of a lack of interconnection could not be more accurate.
Hyvä komission jäsen, arvionne yhteenliitäntöjen puutteesta ei voisi olla täsmällisempi.