Cómo se dice "also" en finlandés

EN

"also" en finlandés

FI

EN also
volume_up
{adverbio}

also (también: too, as well)
volume_up
myös {adv.}
I would also like to thank Parliament, because it also has possibilities.
Haluan kiittää myös parlamenttia, koska sillä on myös omat mahdollisuutensa.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Komissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
also (también: too, as well)
volume_up
-kin {adv.}
One specific aspect, and this also costs the EU a great deal of money, is Lithuanian energy policy.
Liettualle tyypillisenä seikkana, johon EU:kin käyttää paljon rahaa, haluaisin korostaa Liettuan energiapolitiikkaa.
Commissioner Barrot has also said as much.
Luulen valtioiden saavan myönteisen arvion komissiolta vuonna 2010, kuten komission jäsen Barrot'kin on todennut.
The USA also had to grant aid to its producers to the tune of USD 8 billion, so that farmers would not go bankrupt.
USA: kin joutui myöntämään tuottajilleen kahdeksan miljardin USA: n dollarin tuen, jotta viljelijät eivät joutuisi konkurssiin.

Sinónimos (inglés) para "also":

also

Ejemplos de uso para "also" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
Nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamossa on kuitenkin vaarana sensorin ylikuormitus.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Meidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
EnglishProduction must also be geared towards sustainable and high-quality development.
Lisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishThe EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
EU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishAs you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
Lisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
EnglishLikewise, river and maritime transport can also complement each other very well.
Samoin sisävesiliikenne ja meriliikenne voivat erittäin hyvin täydentää toisiaan.
EnglishI also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.
Lisäksi haluan kiittää henkilökohtaisesti nimenomaan puheenjohtaja Duisenbergiä.
EnglishIt is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
Lisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishMr President, Commissioner, World Expo 2000 will also be taking place that year.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, pidetäänhän Expo 2000 -maailmannäyttelykin.
EnglishUnfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
Valitettavasti emme vieläkään voi valita myöskään yksittäisiä komission jäseniä.
EnglishWe also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Otamme tyytyväisinä vastaan terveyspolitiikkaa koskevat menettelyt ja sopimukset.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Todennäköisesti komission yksityiskohtaisetkin ehdotukset ovat erittäin järkeviä.
EnglishAlso, stranded travellers, for example, do not really know what their rights are.
Myöskään esimerkiksi jumiin jääneet matkustajat eivät todella tunne oikeuksiaan.
EnglishThis is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
Tämä on erittäin ajankohtainen mietintö sekä poliittisesti että sisällöllisesti.
EnglishThis is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun näitä tuotteita kutsutaan ”luontaisiksi”.
EnglishWe have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
Lisäksi johtamamme EU:n valtuuskunta on vieraillut Lähi-idän konfliktialueella.