Cómo se dice "to anticipate" en finlandés

EN

"to anticipate" en finlandés

EN to anticipate
volume_up
[anticipated|anticipated] {verbo}

It is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Hedelmä- ja vihannestuotannon tehokkuutta on vaikeaa ennakoida.
Mr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
Arvoisa puhemies, minun on vaikea ennakoida tulevia oikeudellisia päätöksiä.
The Commission should therefore perhaps anticipate the entry into force of the treaty.
Näin komission pitäisi ehkä ennakoida sopimuksen voimaantuloa.
to anticipate (también: to await, to expect, to hold, to wait)
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Tämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
Parlamenttina osasimme odottaa, että toisinaan törmäämme tähän ongelmaan.
We need to ensure that the next crisis is not as deep and can be held off for longer than we might anticipate.
Meidän täytyy huolehtia siitä, että seuraava kriisi ei ole näin syvä ja että se tulee hitaammin kuin voisimme mahdollisesti odottaa.
to anticipate (también: to provide for)
It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
Niitä ei voida välttää, mutta niiden seurauksiin voidaan varautua.
So industry would do better to anticipate that future policy.
Siksi teollisuuden on parasta varautua tähän tulevaisuuden politiikkaan.
If we fail to act quickly we can anticipate humanitarian disaster in the Balkans next winter.
Ellemme me pysty toimimaan nopeasti, voimme varautua Balkanilla ensi talvena humanitaariseen katastrofiin.

Ejemplos de uso para "to anticipate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe can no doubt anticipate the new rules too being broken to some extent.
Epäilemättä on odotettavissa, että myös uusia sääntöjä rikotaan jossain määrin.
EnglishI am going to anticipate slightly, and ask our colleagues if there are any objections.
Menen hieman asioiden edelle ja kysyn kollegoilta, vastustetaanko ehdotusta.
EnglishMr Corbett is today proposing that we anticipate the ratification of the Treaty of Nice.
Tänään hän ehdottaa meille, että ennakoisimme Nizzan sopimuksen ratifiointia.
EnglishIt is not enough to react, we need to anticipate and be ahead of the game.
Reagointi ei riitä: meidän on ennakoitava ja oltava vastustajaamme edellä.
EnglishHistory should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
Historiassa on myös kyettävä ennustamaan sen sijaan että siinä kuljettaisiin aina jäljessä.
EnglishWe must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
On myös varauduttava siihen, että tuolloin vapautuu dioksideja ja raskaita metalleja.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
Emme voi myöskään olettaa, että byrokratiaa vähennetään lähitulevaisuudessa.
EnglishI anticipate our prosecuting war criminals ourselves, if we have any.
Odotan meidän tuomitsevan sotarikollisemme itse, jos maassamme sellaisia on.
EnglishWe are also at a time when we can see new threats looming, which the directive must anticipate.
Nykyään edessämme häämöttää myös uusia uhkia, joita direktiivissä on ennakoitava.
EnglishOne could readily anticipate that will be undertaken - it is a relatively simple check.
Voisi todellakin olettaa, että niin tehdään - kyseessä on varsin yksinkertainen tarkastus.
English5:29 Where are you looking to anticipate the next change to your business model or your life?
5:30 Miten ennakoit seuraavaa muutosta liiketoimintamalliisi tai elämääsi?
EnglishSometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
Joskus on kuitenkin otettava härkää sarvista ja ennakoitava todelliset haasteet.
English   When does the Council anticipate that the negotiations will address the institutional chapter?
   Milloin neuvosto arvioi toimielimiä koskevaa neuvottelulukua käsiteltävän?
EnglishThe key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
Niistä selviytyminen edellyttää vaikeuksien ennakointia ja ripeitä toimia.
EnglishI hope and anticipate that many of my fellow Members will back me up in rejecting these sections.
Toivon ja oletan, että monet kollegani tukevat kantaani ja hylkäävät kyseiset kohdat.
EnglishThe Hague Programme is based on the Constitutional Treaty but does not anticipate it.
Haagin ohjelma perustuu perustuslakisopimukseen, mutta siinä ei silti kiirehditä asioiden edelle.
EnglishI cannot at this stage anticipate the conclusions of the task force.
En pysty tässä vaiheessa ennakoimaan työryhmässä tehtäviä päätelmiä.
EnglishIf market agents can broadly anticipate policy responses, this allows a rapid
Jos markkinavälittäjät pystyvät suurin piirtein ennakoimaan
EnglishI anticipate that voting on these proposals on consultation will take place on Wednesday at 12.00.
Odotan, että kyseisiä ehdotuksia koskeva äänestys toimitetaan keskiviikkona klo 12.00.
EnglishI also anticipate that this work will provide an insight into other epidemic transmission processes.
Minä ainakin uskon, että siitä saadaan viitteitä muihin epideemisiin tartuntatapoihin.