Cómo se dice "approaching" en finlandés

EN

"approaching" en finlandés

volume_up
approach {sustantivo}

EN approaching
volume_up
{adjetivo}

approaching (también: forthcoming, imminent, oncoming, upcoming)
One example of that is the approaching Euro-Mediterranean Conference of Foreign Ministers in Tampere, to which Syria has also been invited.
Yksi esimerkki siitä on lähestyvä Euro-Med-ulkoministerikokous Tampereella, johon Syyria on myös kutsuttu.
It was a question of distribution across all the institutions, with approaching enlargement as the main priority in this context too.
Aiheena oli jokaista toimielintä koskeva jako, ja tässäkin yhteydessä lähestyvä laajentuminen on tärkein tavoite.
The approaching EU-Russia summit arouses many emotions, as agreements are to be negotiated that are of great significance for both Russia and the European Union.
Lähestyvä EU:n ja Venäjän huippukokous herättää monia tunteita, sillä kokouksessa on neuvoteltava sekä Venäjälle että Euroopan unionille erittäin tärkeistä sopimuksista.

Ejemplos de uso para "approaching" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI think that we are approaching an agreement on the content of the positive list.
Uskon, että olemme lähellä positiivisen luettelon sisältöä koskevaa sopimusta.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Siinä mentäisiin jo liian pitkälle, emmekä todellakaan toivo niin tapahtuvan.
EnglishMr President, Christmas is approaching, political and media life will quieten down.
Herra puhemies, joulunpyhät lähestyvät ja politiikka ja media hiljentyvät hetkeksi.
EnglishI look around this room and see that most of us are probably approaching middle age.
Katson ympärilleni ja näen, että luultavasti suurin osa meistä lähestyy keski-ikää.
EnglishThis ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it isn't.
Sen pitäisi olla itsestään selvää lähestyttäessä vuotta 2000, mutta niin ei ole.
EnglishThe Union, in approaching these issues, is rightly pursuing two broad parallel tracks.
Näitä asioita käsitellessään unioni kulkee perustellusti kahta rinnakkaista tietä.
EnglishMy last comment concerns the approaching referendums on the Constitution.
Viimeinen huomautukseni koskee perustuslaista järjestettäviä kansanäänestyksiä.
English   Mr President, we are approaching the term initially set for the work of the IGC.
   Arvoisa puhemies, olemme lähestymässä HVK:n työlle alun perin asetettua määräaikaa.
EnglishThere appear to be two ways of approaching this issue, two lines of thought.
Tämän kohdan osalta on olemassa kaksi lähestymistapaa, kaksi ajattelutapaa.
EnglishThey are now approaching the final examination at the Copenhagen Summit.
Ne lähestyvät Kööpenhaminan huippukokouksessa toteutettavaa lopullista tarkastelua.
EnglishSo it was quite interesting that we were both approaching our 60th year.
Oli hyvin mielenkiintoista havaita, että me molemmat lähestyimme 60: ttä ikävuotta.
EnglishI am very flexible here, and I am approaching this debate with an open mind.
Olen tämän suhteen hyvin joustava ja lähden keskusteluun avoimin mielin.
EnglishWe are approaching a threshold, past which major disasters are unavoidable.
Lähestymme kynnystä, jonka jälkeen suurkatastrofit ovat peruuttamattomia.
EnglishI know that approaching half of you have been elected to this assembly for the first time.
Tiedän, että lähes puolet teistä on valittu parlamenttiin ensimmäistä kertaa.
EnglishWinter is approaching and we are heading for a catastrophe.
Tätä ei voida missään nimessä hyväksyä: talvi tulee ja edessämme on katastrofi.
EnglishThe end of this parliamentary term is approaching.
Meillä on vain vähän aikaa: parlamentin toimikausi lähenee loppuaan.
EnglishYet we are now approaching the year 2000 and still think in this way.
Nyt olemme siirtymässä kohti vuotta 2000 ja ajattelemme yhä edelleen tällä tavalla.
EnglishThe Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
Hallitus ei kyennyt ennakoimaan saarta lähestyvän trooppisen myrskyn vakavuutta.
EnglishThey have a horizon which is approaching.
Mutta heillä on myös apunaan kompassi, ja taivaanrannassa häämöttää maali.
EnglishMr President, I am approaching the subject from the angle of development cooperation.
   . Arvoisa puhemies, lähestyn keskusteltavaa aihetta kehitysyhteistyön näkökulmasta.