Cómo se dice "appropriation" en finlandés

EN

"appropriation" en finlandés

EN appropriation
volume_up
{sustantivo}

appropriation (también: thieving, steal)
volume_up
varastaminen {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "appropriation":

appropriation
English

Ejemplos de uso para "appropriation" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTo be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Sillä täytyy kuitenkin sen saavuttamiseksi olla riittävät talousarviomäärärahat.
Englishincreasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Euroopan sosiaalirahastosta lähentymistavoitteisiin varattujen määrärahojen lisääminen
EnglishThis appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Määrärahalla ei olisi sen enempää oikeusperustaa kuin moraalista oikeutustakaan.
EnglishThe resulting appropriation corresponds to the expected implementation level.
Jäljellä olevat määrärahat vastaavat odotettavissa olevaa toteutumistasoa.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperialismihan tarkoittaa juuri miehitystä, varastamista ja alistamista.
EnglishCommunity appropriation for such environmental agencies is well justified.
Tällaisten ympäristöjärjestöjen tukeminen yhteisön määrärahoilla on varsin perusteltua.
EnglishThe 2007 budget should be based on realistic and justified appropriation needs.
Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin.
EnglishAs you know, it is up to each State to redistribute part of the total appropriation.
On tiedossa, että kunkin jäsenvaltion tehtävänä on jakaa edelleen osa kokonaismäärärahoista.
EnglishMy second point concerns the approval of a pilot appropriation for the integration of the Roma.
Toinen kohtani koskee pilottimäärärahan hyväksymistä romanien kotouttamista varten.
EnglishThe sum of EUR 44 million has now been proposed as a minimum appropriation.
Rahoituksen vähimmäismääräksi on nyt ehdotettu 44� miljoonaa euroa.
EnglishExcessive private appropriation of this tool is, therefore, dangerous.
Tämän välineen liiallinen yksityinen haltuunotto on siksi vaarallista.
EnglishAccording to some Members, the payment appropriation level should definitely be lowered.
Osa jäsenistä on sitä mieltä, että maksuja on alennettava selvästi.
EnglishIt very carefully examined the appropriation needs of each institution.
Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet.
EnglishThe total appropriation allocated is not up to the challenge.
Aloitteelle myönnetyt varat ovat nimittäin kaukana haasteiden edellyttämästä tasosta.
EnglishI believe, in fact, that we all agree that the principle of appropriation is essential.
Itse asiassa uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että vastuunoton periaate on olennainen.
EnglishI think we also need to discuss the famous question of ownership or appropriation.
Mielestäni on lisäksi keskusteltava kuuluisasta omaksi ottamista tai omaksumista koskevasta kysymyksestä.
EnglishMoreover, I object to Mr Folias' appropriation of common sense.
Vastustan muuten jäsen Foliasin vaatimusta terveen järjen käytöstä.
EnglishAppropriation goes hand in hand with the principle of sustainability.
Omaksi ottaminen liittyy kestävän kehityksen periaatteeseen.
EnglishThe appropriation must be kept at the level decided at Berlin.
Määräraha on säilytettävä Berliinissä tehtyjen päätösten tasolla.
EnglishIt is the minimum appropriation necessary for the Agency to carry out the new tasks assigned to it.
Se on vähimmäismäärä, jonka virasto tarvitsee voidakseen hoitaa sille osoitetut uudet tehtävät.