Cómo se dice "to ascribe" en finlandés

EN

"to ascribe" en finlandés

EN to ascribe
volume_up
[ascribed|ascribed] {verbo}

36% of the respondents ascribe such content to paedophilia and 13% to religious sects.
Vastanneista 36 prosenttia yhdisti kaikkein vahingollisimman sisällön pedofiliaan ja 13 prosenttia uskonlahkoihin.
to ascribe (también: to originate, to stem)
It seems to me, however, that today’s confusion cannot be ascribed purely to the linguistic factor.
Tämänpäiväinen sekaannus ei mielestäni kuitenkaan voi johtua ainoastaan kielellisistä tekijöistä.

Ejemplos de uso para "to ascribe" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat is why we ascribe and subscribe to the International Criminal Court.
Tätä tehtävää varten rahoitamme kansainvälistä rikostuomioistuinta.
EnglishI cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Siksi en voi lukea kaikkia unionin epäonnistumisia Belgian syyksi.
English36% of the respondents ascribe such content to paedophilia and 13% to religious sects.
Vastanneista 36 prosenttia yhdisti kaikkein vahingollisimman sisällön pedofiliaan ja 13 prosenttia uskonlahkoihin.
English   I can assure you that we checked on that day that the comments we ascribe to the Commissioner were accurate.
   Vakuutan, että tarkistimme tuona päivänä, että komission jäsen oli todellakin sanonut niin kuin väitimme.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
On ajattelematonta ja virheellistä pitää kaikkia merkkejä euroskeptismistä edellisten laajentumisten ja väsymyksen syynä.
EnglishWe negotiate interests there, even if we ascribe greater value to them than others, given our highly European idealism.
Neuvottelemme eduista, vaikka saatammekin pitää niitä suuremmassa arvossa kuin muut eurooppalaisen idealismimme vuoksi.
EnglishIndeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Minkäänlaista keinoa luoda yhteys jokaisen ihmisen kesken ei itse asiassa olekaan, vaan se on Jumalalle kuuluva oikeus.
EnglishThe EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
EU:lla ei ole legitimiteettiä, jota sillä yritetään väittää olevan: sitä on vain jäsenvaltioilla ja niiden kansalaisilla.
EnglishOnce again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Näin ollen olemme jälleen kerran sen vähäisen uskottavuuden ja luotettavuuden varassa, jonka voimme öljyteollisuuden ansioksi lukea.
EnglishMr Watson, let me take the liberty of suggesting that we could ascribe that phrase from Camus to you, when he said that his revolt was also the revolt of others.
Jäsen Watson, rohkenen sanoa teille, että teihin sopii Camus'n lause, jonka mukaan hänen kapinansa on myös muiden kapina.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, one of the issues at stake in this debate is the role that we, as the European Parliament, ascribe to ourselves.
Arvoisa puhemies ja kollegat, tämänpäiväisessä keskustelussa on myös kysymys roolista, jonka me otamme itsellemme Euroopan parlamenttina.
EnglishWe can unanimously ascribe the receding figures for agriculture to the fact that the Integrated Administration and Control System is obviously having an effect.
Maatalousalalla tapahtunut lasku voidaan kiistatta selittää yhdennetyn hallinta- ja valvontajärjestelmän myönteisillä vaikutuksilla.
EnglishWe cannot ascribe collective crimes to collective people, but we can condemn specific political or other leaders responsible for political mistakes.
Emme voi syyttää kokonaisia ihmisryhmiä, vaan meidän pitää tuomita tietty konkreettinen politiikka tai poliittisiin virheisiin syyllistyneet vallanpitäjät.
EnglishMr President, we should allow the courts to do their job without looking for grounds to ascribe blame to countries which certainly do not deserve it.
Arvoisa puhemies, tuomioistuinten pitäisi antaa tehdä työnsä ilman, että pyrimme löytämään perusteita sellaisten valtioiden syyttämiselle, jotka eivät todella ansaitse sitä.
EnglishI also wish to ascribe the success that was achieved in Oslo and will soon be confirmed and signed in Ottawa, to the NGO International Campaign to ban landmines.
Haluan antaa kunnian menestyksestä, joka saatiin Oslossa ja joka kohta vahvistetaan Ottawassa myös kansalaisjärjestölle International Campaign to ban landmines .
EnglishIt could therefore seem that we are using the same vocabulary, such as human rights, freedom of speech, freedom of the press, but the content we ascribe to them is fairly different.
Voidaankin siis katsoa, että käytämme samaa sanastoa puhuessamme ihmisoikeuksista, sanavapaudesta ja lehdistönvapaudesta, mutta miellämme ne varsin eri tavoin.
EnglishIt underlines the importance which both our institutions ascribe to meeting the challenge of climate change and to the role of the multilateral procedure in the course of doing so.
Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeänä molemmat toimielimet pitävät ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haasteeseen vastaamista ja monenvälistä menettelyä tässä yhteydessä.
EnglishHe failed to ascribe any responsibility for that situation to those who attack freedoms in the area on a daily basis or to those who have been in government there for over 20 years.
Hän ei pitänyt alueen ihmisten vapauksia vastaan päivittäin hyökkääviä ja alueella yli 20 vuoden ajan hallinneita tahoja millään tavoin vastuullisina tähän tilanteeseen.
EnglishIn particular young people, women and socially excluded groups of citizens in general ascribe the disdain which they experience on a daily basis to the policy of the European Union.
Etenkin nuoret, naiset ja yhteiskunnasta syrjäytyneet kansalaiset pitävät Euroopan unionin toimintaa ylipäätään syypäänä siihen halveksintaan, jota he kohtaavat päivittäin.